Sự kiện

Event 10/11 - 17/11

16/08/2015

Event 10/11 - 17/11
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Esports - Dual Panther Lv.9 (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 11KC
- 111KC
- 1111KC
- Esports-Mechanic Core (11 ngày)
- Silver Dragon Super V Lv.M36
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Đá Holar Knight *20
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Silver Dragon Super V *18
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Soar Dragon QBZ95 Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Demon Laser Lv.9 (v.viễn), Quay quân trang trung x10 được hoàn kim cương (tối đa 1 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận thêm ngay 1111KC
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Dual Dragon Thorn Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Dual Dragon Thorn *70, Điểm cường hóa *3.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung x10 5 lần nhận Demon Plague Lv.M (v.viễn)
 
Quay quân trang trung x10 10 lần nhận Đá Demon Plague *70
 
Quay quân trang trung x10 15 lần nhận Đá Lựu đạn Dragon *100
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần


 
5. Vòng quay Demon:
 
Quay Vòng quay Demon sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 50%:
 
Lựu Đạn April
 
Lựu Đạn Flash April
 
Platinum AK47
 
AK Gaming
 
Phoenix QBZ03 Lv.4
 
Phoenix D.E Lv.4
 
P90 HPL Lv.9
 
STRIKER HPL Lv.9
 
Lễ bao đá Phoenix QBZ03
 
Lễ bao đá Phoenix D.E
 
Lễ bao đá P90 HPL
 
Lễ bao đá STRIKER HPL
 
【Shop chí tôn】
 
Ngọc Tăng sát thương C: 100KC (Không giới hạn số lượt mua)
 
7. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC (00:00, 11/11/2020)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Đăng nhập tặng quà:
 
Đăng nhập trong ngày 11/11 tặng Demon Plague (11 ngày), Demon Laser (11 ngày), Danh dự *11.111
 
*Chú ý:
- Duy nhất trong ngày 11.11
- Nhân vật level 20 trở lên