Sự kiện

Event 10/09 - 17/09

16/08/2015

Event 10/09 - 17/09

1. Nạp bất kỳ:
 
Sau khi update event, 10/09/2019 - 24:00, 15/09/2019: Nạp bất kỳ nhận Flash Knight lv4 (v.viễn)
 
00:00, 16/09/2019 - 24:00, 16/09/2019: Nạp bất kỳ nhận 30KC
 
*Chú ý:
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày nhận Flash Knight lv7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp bất kỳ:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận Thẻ tháng *1
 
Nạp tích lũy đủ 300KC nhận 1000KC
 
Nạp tích lũy đủ 700KC nhận Đá Silver Dragon Super V *10
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận Demon Abyss lv9 (v.viễn), Đá Demon Abyss *16, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận Silver Dragon Super V lv9 (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
*Chú ý:
- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Tiêu kim cương:
 
Tiêu đủ 5000KC nhận đá Demon Flame *12 
 
*Chú ý:
- Chỉ tính kim cương tiêu tại: Quay quân trang trung và lớn (chỉ tính KC bị trừ đi, không tính KC được hoàn lại), Quà lớn (tặng không tính), mua vật phẩm trong shop (tặng không tính)
- Quay Vòng quay không tính


 
5. Quà lớn:
 
Mua quà lớn sẽ được hoàn 50%KC đã mua
 
*Chú ý:
- Không áp dụng cho gói quà lớn 1980KC


 
6. Vòng quay Hero:
 
Quay vòng quay Hero sẽ được hoàn lại 50%KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giói hạn số lượt quay


 
7. Shop:
 
Shop trang bị
 
Cập nhật Lễ bao Trung thu (không tặng được): 25KC. Mở ra nhận ngẫu nhiên một trong các vật phẩm sau:
15KC
30KC
50KC
100KC
Rabbit Gun (3 ngày)
Demon Abyss lv9 (3 ngày)
Đá Demon Flame *1
Demon Abyss lv9 (v.viễn)
 
Giảm giá 50% lễ bao Flash Knight: Giá gốc 200KC, mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- Đá Flash Knight *3
- Đá Flash Knight *5
- Đá Flash Knight *7
 
Giảm giá 50% lễ bao Blood Dragon: Giá gốc 600KC, mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- Đá Blood Dragon *2
- Đá Blood Dragon *3
- Đá Blood Dragon *4
 
Giảm giá 50% lễ bao Dragon Bow: Giá gốc 600KC, mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- Đá Dragon Bow *2
- Đá Dragon Bow *3
- Đá Dragon Bow *4
 
Blood Dragon lv4 (v.viễn): 333KC
 
Dragon Bow lv4 (v.viễn): 333KC 
Shop chí tôn
 
Lễ bao Demon Flame (1 đá): 400KC (Mua tối đa 3 lần)
 
Lễ bao Demon Abyss (3 đá): 600KC (Mua tối đa 3 lần)
 
8. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận ngay Đá Flash Knight *1
 
9. Đăng nhập nhận quà:
 
Mỗi ngày đăng nhập nhận Thẻ hồi sinh *3, Thẻ tiến công *3