Sự kiện

Event 10/08 - 17/08

16/08/2015

Event 10/08 - 17/08
 
1.Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Lục Baby Pink (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 100KC
- 200KC
- Demon Sword (9 ngày)
- Angel - M93R - M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng

 
 
2.Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Đá Soar Dragon QBZ95 *10
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Soar Dragon QBZ95 *10
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3.Tiêu tích lũy:
Tiêu tích lũy đủ 1.000KC, nhận Combo Giáp 8 (15 ngày)
Tiêu tích lũy đủ 3.000KC, nhận Demon Blood Lv.M (v.viễn)
Tiêu tích lũy đủ 5.000KC, nhận Đá Demon Plague *50
Tiêu tích lũy đủ 10.000KC, nhận Đá Demon Abyss *100Tiêu tích lũy đủ 15000KC, nhận nhân vật Chị Phượng (v.viễn), nếu đã có nhân vật này sẽ nhận nhân vật Chị Đại (v.viễn)
 
   
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
 
 
4.Vòng quay Demon:
 
Hoàn 50% KC khi quay Vòng quay demon
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lần hoàn