Sự kiện

Event 10/03 - 17/03

16/08/2015

Event 10/03 - 17/03
 
1. Nạp bất kỳ:
 
10/03 – 24:00, 11/03: Nạp bất kỳ nhận Dead Knight Lv.5 (v.viễn)
 
00:00, 12/03 – 24:00, 13/03: Nạp bất kỳ nhận Combo Giáp 8 (5 ngày), Phoenix D.E (5 ngày), Silver Dragon Super V - IX (5 ngày)
 
00:00, 14/03 – 24:00, 15/03: Nạp bất kỳ nhận Dark Knight Lv.5 (v.viễn)
 
00:00, 16/03 – 15:00, 17/03: Nạp bất kỳ nhận 30 lượt quay vòng quay may mắn x1 miễn phí
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp 50KC:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 10/03, nhận Đá Dragon Barrett *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 11/03, nhận Đá Dragon AK47 *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 12/03, nhận Đá Dragon Super V *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 13/03, nhận Đá Dragon AWP *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 14/03, nhận Đá Dragon Slayer *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 15/03, nhận Đá Silver Dragon Super V *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 16/03, nhận Đá Dragon M16A4 *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 17/03, nhận Đá Gold Dragon AK47 *10
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận Đá Holar Knight *20
 
Nạp tích lũy đủ 300KC nhận thêm 1000KC
 
Nạp tích lũy đủ 700KC nhận Demon Blood Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận Lựu đạn Dragon Lv.7 (v.viễn), Ngọc tăng sát thương B *2, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận Lễ bao Đá 1102 *1, Điểm cường hóa *3.000.000
Lễ bao Đá 1102: Mở ra được chọn 1 trong số các đá sau: Đá Demon Flame *20, Đá Silver Dragon Super V *40, Đá Soar Dragon QBZ95 *40, Đá Xẻng VIP *40, Đá Dual Dragon Viking *70
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu
- Lễ bao Đá 1102: Trang bị - Vào kho – Khác
- Nhận lễ bao phải mở ngay


 
4. Vòng quay Hero:
 
Quay Vòng quay Hero sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhận Demon Blood Lv.9 (v.viễn) vào Vòng quay may mắn
 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
【Giảm giá 50%】
 
Lựu Đạn April (v.viễn): Giá gốc 1000KC
 
Lựu Đạn Flash April (v.viễn): Giá gốc 1000KC
 
Lựu Đạn Flash April (v.viễn): Giá gốc 1000KC
 
AK Gaming (v.viễn): Giá gốc 1500KC
 
【Shop chí tôn】
 
【Cập nhật vật phẩm】
 
Lễ bao Đá Demon Flame: 200KC
 
Lễ bao Đá Demon Abyss: 300KC


 
7. Đấu rank:
 
Thắng 5 trận rank nhận 15KC
 
Thắng 10 trận rank nhận 30KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần


 
8. Online tích lũy:
 
Online tích lũy đủ 30 phút, nhận Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
Online tích lũy đủ 60 phút, nhận 10KC, Đá Thompson *2
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần