Sự kiện

Event 09/11 – 16/11

16/08/2015

[ Event 09/11 – 16/11 ]
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận M4 Phản Kích (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Soar Dragon QBZ95 Silver (9 ngày)
- P90 HPL Lv.M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng

 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Đá Silver Dragon Super V *10
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Silver Dragon Super V *20
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu

 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
- Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
- Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
- Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Dual Dragon Viking Lv.9 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Dual Dragon Thorn Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá lựu đạn Dragon *50, Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận 3000KC, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
4. Vòng quay Siêu VIP:
 
Hoàn 50%KC vòng quay siêu VIP
 
 
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay