Sự kiện

Event 09/07 - 16/07

16/08/2015

Event 09/07 - 16/07

1. Nạp bất kỳ

Nạp bất kỳ nhận ngay Demon Abyss lv9 (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau: 10KC, 20KC, 50KC, M4 Phản Kích (10 ngày), đá Demon Abyss *2, Demon Abyss lv9 (v.viễn)
 
* Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần


 
2. Nạp đủ trong ngày

Nạp đủ 50KC ngày 09/07 nhận ngay Dragon M4A1 level 4 (v.viễn)

Nạp đủ 50KC ngày 10/07 nhận ngay Phoenix QBZ03 level 4 (v.viễn)

Nạp đủ 50KC ngày 11/07 nhận ngay Gold Dragon AK47 level 4 (v.viễn)

Nạp đủ 50KC ngày 12/07 nhận ngay Dragon Super V level 4 (v.viễn)

Nạp đủ 50KC ngày 13/07 nhận ngay Dragon M16A4 level 4 (v.viễn)

Nạp đủ 50KC ngày 14/07 nhận ngay Dragon AWP level 4 (v.viễn)

Nạp đủ 50KC ngày 15/07 nhận ngay Dragon AK47 level 4 (v.viễn)

Nạp đủ 50KC ngày 16/07 nhận ngay Silver Dragon Super V level 4 (v.viễn)

*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần


 
3. Nạp tích lũy

Nạp tích lũy đủ 100KC, tặng ngay Combo Huyễn Quang bao gồm:
- MP5N - Huyễn Quang
- Kính Huyễn Quang
- Đao Huyễn Quang

Nạp tích lũy đủ 300KC, tặng ngay Sát thương B *1, Lễ bao Dragon DB, Combo Giáp 8 (7 ngày)

Nạp tích lũy đủ 700KC, tặng ngay Demon Abyss lv9 (v.viễn)

Nạp tích lũy đủ 1500KC, tặng ngay Đá Demon Abyss *16, Ngọc Tăng sát thương B *2

Nạp tích lũy đủ 3000KC, tặng ngay Gold Dragon AK47 lv9 (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000

*Chú ý:
- Lễ bao DB: Mở ra được chọn một trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *8, Đá Dragon AWP *8, Đá Dragon M4A1 *8, Đá Dragon Super V *8
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Quân trang trung

Trong thời gian sự kiện, hoàn 50% KC khi quay quân trang Trung x10
 
Ví dụ: quay quân trang Trung x10 cần 518KC, sau khi quay thành công sẽ hoàn trả 259KC

*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
5. Shop

a. Shop trang bị

Giảm giá 50% lễ bao đá Dragon Gatling Gun: Giá gốc 600KC, mở ra nhận
ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Dragon Gatling Gun*2
+ đá Dragon Gatling Gun*3
+ đá Dragon Gatling Gun*4

Giảm giá 50% lễ bao đá Fire Dragon RPK: giá gốc 600KC, mở ra nhận
ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Fire Dragon RPK*2
+ đá Fire Dragon RPK*3
+ đá Fire Dragon RPK*4

Dragon Gatling Gun level 4 (v.viễn): 333KC
Fire Dragon RPK level 4 (v.viễn): 333KC
Dual Nepal level 4 (v.viễn): 200KC
Lễ bao đá Dual Nepal (3 đá): 150KC

b. Shop chí tôn

Cập nhật các vật phẩm sau:
Lễ bao Demon Abyss (3 đá): 600KC (Không giới hạn số lượt mua)
Lễ bao Gold Dragon AK47 (3 đá): 333KC (Không giới hạn số lượt mua)
Ngọc Tăng xạ trình B: 333KC (không giới hạn số lượt mua)

6. Vòng quay may mắn

Cập nhật vũ khí Demon Abyss lv9 (v.viễn)


 
7. PVE

Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận ngay Đá ACR Apocalypse *2

8. Đấu Rank

Thắng 3 trận rank, nhận ngay 5 thẻ hồi sinh
 
Thắng 5 trận rank, nhận ngay 10KC, Combo Giáp 6 (1 ngày)