Sự kiện

Event 09/06 - 16/06

16/08/2015

Event 09/06 - 16/06
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận SOAR DRAGON QBZ95 LV.4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Silver Dragon Super V Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Thẻ quay may mắn miễn phí *70
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ tháng *1, Mặt nạ Dragon VIP 2019 (5 ngày), Cánh Dragon VIP 2019 (5 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận thêm ngay 2000KC
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Combo:
- Soar Dragon QBZ95 Lv.7 (v.viễn)
- Dual Dragon Viking Lv.7 (v.viễn)
- Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Demon Abyss Lv.M36 (v.viễn), Ngọc tăng sát thương B *2, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận thêm ngay 3000KC, Điểm cường hóa *3.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. X2 thẻ tháng:
 
Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương/ngày thay vì 25 Kim Cương/ngày
Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương/ngày như bình thường


 
5. Quà lớn:
 
Mua quà lớn sẽ được hoàn 50%KC đã mua
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng cho gói quà lớn 2368KC
 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Cập nhật vật phẩm:
- Fire Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Blood Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Dragon Bow Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Dragon Gatlin Gun Lv.4 (v.viễn): 333KC
 
Giảm giá 70% vật phẩm:
- Lễ bao đá Fire Dragon: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Blood Dragon: Gá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon Bow: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon P90: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon Gatlin Gun: Giá gốc 2368KC
 
【Shop chí tôn】
 
Cập nhật vật phẩm:
- Ngọc Tăng sát thương C: 100KC (Không giới hạn số lượt mua)


 
7. Đấu rank:
 
Thắng 5 trận rank, nhận Đá Dark Knight *2, Đá Dead Knight *2, Điểm cường hóa *50.000
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Đăng nhập nhận quà:
 
Mỗi ngày đăng nhập nhận ngẫu nhiên một trong số các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- Đá Dead Knight *2
- Đá Dark Knight *2
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần