Sự kiện

Event 09/04 - 15/04

16/08/2015

Event 09/04 – 15/04
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 09/04 - 15/04
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Dark Knight level 4 (v.viễn), Lựu Đạn April ( 7 ngày), Lựu Đạn Flash April ( 7 ngày)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
2. Nạp bât kỳ đủ ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ đủ 3 ngày nhận ngay Dual- Desert Eagle level 4 (v.viễn) và 200.000 điểm cường hóa
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
3. Nạp đủ trong ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 50KC trong ngày nhận ngày phần thưởng tương ứng:
Nạp đủ 50KC ngày 09/04 nhận ngay Striker Dragon level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 10/04 nhận ngay Dragon M4A1 level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 11/04 nhận ngay Dragon Super V level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 12/04 nhận ngay Dragon AK47 level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 13/04 nhận ngay Dragon M16A4 level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 14/04 nhận ngay Dragon AWP level 4 (v.viễn)
Nạp đủ 50KC ngày 15/04 nhận ngay Dragon Slayer level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
4. Nạp tích lũy
 
Nạp tích lũy đủ 100KC ( 100.000VNĐ) nhận thêm ngay 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC ( 300.000VNĐ) nhận ngay Dark Knight level 7 (v.viễn) và combo giáp 8 ( 7 ngày) gồm Mũ Flame Dragon ( 7 ngày), Giáp Flame Dragon ( 7 ngày), Giầy Flame Dragon ( 7 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận ngay Striker Dragon level 7 (v.viễn) và 500.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận thêm ngay 3000KC
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ) nhận ngay Silver Dragon Super V level 9 (v.viễn) và 1.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ) nhận ngay Xẻng VIP level 9 (v.viễn) và 2.000.000 điểm cường hóa
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
5. Ưu đãi quân trang Trung
Quay quân trang Trung x10 1 lần nhận ngay Dragon AK47 level 4 (v.viễn)
 
Quay quân trang Trung x10 5 lần nhận ngay Dragon AK47 level 7 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Súng hoặc mảnh đá tương ứng sẽ tự động cộng dồn trong kho đồ
 
6. X2 lật thẻ PVE
 
Trong thời gian sự kiện, X2 quà khi lật thẻ PVE
 
Chú ý: 
Mỗi ngày được tham gia 3 lần
 
 
7. Shop chí tôn:
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được): 
Lễ bao Silver Dragon Super V ( 3 đá): 333KC ( mua tối đa 3 lần)
Lễ bao Dragon AK47 ( 3 đá): 333KC ( mua tối đa 3 lần)
 
8. Shop: 
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được):
Giảm giá 50% STRIKER HPL level 9 (v.viễn): 1500KC ( giá gốc 3000KC)
Giảm giá 50% P90 HPL level 9 (v.viễn):  1500KC ( giá gốc 3000KC)
Giảm giá 50% Orge AA-12 level 4 (v.viễn): 125KC ( giá gốc 250KC)
Giảm giá 50% Orge AK47 level 4 (v.viễn): 150KC ( giá gốc 300KC)
Giảm giá 50% Orge M249 level 4 (v.viễn): 125KC ( giá gốc 250KC)
Giảm giá 50% Orge M82A1 level 4 (v.viễn): 150KC ( giá gốc 300KC)
Giảm giá 50% lễ bao Orge AA-12 ( 3 đá): 75KC ( giá gốc 150KC)
Giảm giá 50% lễ bao Orge AK47 ( 3 đá): 75KC ( giá gốc 150KC)
Giảm giá 50% lễ bao Orge M249 ( 3 đá): 75KC ( giá gốc 150KC)
Giảm giá 50% lễ bao Orge M82A1 ( 3 đá): 75KC ( giá gốc 150KC)
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được):
Cánh Crystal (v.viễn): 1500KC
Mặt nạ Crystal (v.viễn): 1000KC
Nhân vật Sophie (v.viễn): 9999KC
Nhân vật Julie (v.viễn): 9999KC 
 
Chú ý:
Đã sở hữu vật phẩm sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Chỉ giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
 
 
9. Đấu PVE
Hoàn thành 3 trận PVE Siêu Khó nhận ngay đá Holy Knight*1
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
10. Đấu Rank
Hoàn thành 3 trận đấu Rank nhận ngay Băng đạn Riffle (1 ngày)
 
Hoàn thành 5 trận đấu Rank nhận ngay 10KC
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
11. Đăng nhập nhận quà
Trong thời gian sự kiện, đăng nhập đủ ngày nhận ngay quà tặng:
Đăng nhập đủ 1 ngày nhận ngay Demon Transformer level 9 ( 1 ngày)
Đăng nhập đủ 2 ngày nhận ngay 50.000 điểm cường hóa
Đăng nhập đủ 3 ngày nhận ngay Demon Kriss level 9 ( 1 ngày) 
Đăng nhập đủ 4 ngày nhận ngay Bóng Môi ( 3 ngày) 
Đăng nhập đủ 5 ngày nhận ngay 100.000 điểm cường hóa
Đăng nhập đủ 6 ngày nhận ngay Demon AK47 level 9 ( 1 ngày) 
Đăng nhập cả 7 ngày nhận ngay Holy Knight level 4 (v.viễn) và 200.000 điểm cường hóa
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần