Sự kiện

Event 09/03 - 16/03

16/08/2015

Event 09/03 - 16/03
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Color Knight (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Soar Dragon QBZ95 Silver (9 ngày)
- P90 HPL Lv.M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Đá Silver Dragon Super V *10
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Silver Dragon Super V *20
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
- Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
- Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
- Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Dual Dragon Viking Lv.9 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Dual Dragon Thorn Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá lựu đạn Dragon *50, Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận 3000KC, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Tiêu KC:
 
Tiêu tích lũy đủ 1.000KC, nhận Combo Giáp 8 (15 ngày)
 
Tiêu tích lũy đủ 3.000KC, nhận Đá Dragon Sky G36 *30
 
Tiêu tích lũy đủ 5.000KC, nhận Đá Fierce Dragon FAMAS *70
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Chỉ tính kim cương tiêu tại: Quay quân trang trung và lớn (chỉ tính KC bị trừ đi, không tính KC được hoàn lại), Quà lớn (tặng không tính), mua vật phẩm trong shop (tặng không tính)
- Quay vòng quay không tính


 
5. Vòng quay Siêu VIP:
 
Hoàn 50%KC vòng quay siêu VIP
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
6. Shop:
 
Shop trang bị
 
Giảm 70%:
- Demon AWP
- Demon Kriss
- Demon Transformer
- Demon AK47
- Demon Sword
- Demon Bow
- Dual Demon Monster
- Lễ bao Dual Demon Monster
- Lễ bao đá Demon Bow
- Lễ bao đá Demon AK47
- Lễ bao Demon Transformer
- Lễ bao Demon AWP
- Lễ bao Demon Kriss
- Lễ bao Demon Sword
 
Shop chí tôn
 
Cập nhật:
- Lễ bao Chí tôn
 
7. Online tích lũy:
 
Online tích lũy đủ 30 phút, tặng Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
Online tích lũy đủ 60 phút, tặng Combo Giáp 8 (2 ngày)
 
Online tích lũy đủ 120 phút, tặng 30KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần