Sự kiện

Event 09/02 - 16/02

16/08/2015

Event 09/02 - 16/02
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Lựu đạn Nguyên bảo (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50KC
- 100KC
- 500KC
- Đao Huyễn Quang (9 ngày)
- STRIKER HPL Lv.M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 09/02 nhận Đá Fierce Knight *100
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 10/02 nhận Đá Punish Knight *100
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 11/02 nhận Đá Phantom Knight *100
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 12/02 nhận Đá Dead Knight *100
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 13/02 nhận Đá Color Knight *100
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 14/02 nhận Đá Dark Knight *100
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 15/02 nhận Đá Storm Knight *100
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 09/02 nhận Đá Holar Knight *100
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 50KC, nhận Lựu đạn Nguyên bảo (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận thêm 200KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
- Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 200KC
- Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 400KC
- Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 600KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận thêm 500KC, Red Dragon QBZ03 Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận thêm 1000KC, Fierce Dragon FAMAS Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá Red Dragon QBZ03 *80, Danh dự *10.000, Điểm cường hóa *5.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Fierce Dragon FAMAS *120, Danh dự *20.000, Điểm cường hóa *10.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. X2 mảnh ghép:
 
Trong thời gian sự kiện, đổi mảnh ghép được x2 phần thưởng
 
Ví dụ: Đổi 1 mảnh Dark Knight sẽ nhận được 2 mảnh Dark Knight
 
*Chú ý:
- Được đổi tối đa 10 lần


 
5. Shop:
 
Shop trang bị:
 
- Lục Khủng Long
- Lục Baby Pink
- Dual TMP Valentine
- Valentine Dual MP7A1
- Valentine M4A1
- Lunar New Year M4A1
- Valentine QBZ95
- Romantic M82
- Valentine M82A1
- Cupid Bow
- Dead Knight – Lucky
- Đao Huyễn Quang
- Lựu đạn Dragon
- Balô khủng long
- Mbh khủng long
- Đuôi khủng long
- Bóng môi
- Bóng trái tim
- Hoa Valentine
- Balô hồng
- Balo Hoa Hồng
- Balo Gấu ôm
- Balo Maneki Neko
- Balo Kỷ Hợi
- Balo Thỏ hồng


 
6. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 30KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
7. Quà tết:
 
Đăng nhập trong các ngày 12, 13, 14, 15, 16/2 sẽ được nhận ngẫu nhiên: 50KC, 100KC, 200KC, 500KC, 1000KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần