Sự kiện

Event 08/12 - 15/12

16/08/2015

Event 08/12 - 15/12
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Demon Flame (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Demon Plague (9 ngày)
- Demon Flame Lv.9 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 08/12 nhận Đá Fierce Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 09/12 nhận Đá Punish Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 10/12 nhận Đá Flash Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 11/12 nhận Đá Dead Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 12/12 nhận Đá Holy Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 13/12 nhận Đá Dark Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 14/12 nhận Đá Storm Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 15/12 nhận Đá Holar Knight *70
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Color Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Demon Plague Lv.9 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận 1212KC
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Dragon Sky G36 Lv.9 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Dragon Sky G36 *50
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Tiêu kim cương:
 
Tiêu tích lũy đủ 1.000KC, nhận Combo Giáp 8 (15 ngày)
 
Tiêu tích lũy đủ 3.000KC, nhận Đá Dragon Sky G36 *20
 
Tiêu tích lũy đủ 5.000KC, nhận Đá Demon Flame *50
 
Tiêu tích lũy đủ 10.000KC, nhận nhân vật Chị Phượng (v.viễn), nếu đã có nhân vật này sẽ nhận nhân vật Chị Đại (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Chỉ tính kim cương tiêu tại: Quay quân trang trung và lớn (chỉ tính KC bị trừ đi, không tính KC được hoàn lại), Quà lớn (tặng không tính), mua vật phẩm trong shop (tặng không tính)
- Quay vòng quay không tính


 
5. X2 mảnh ghép:
 
Trong thời gian sự kiện, đổi mảnh ghép được x2 phần thưởng
 
Ví dụ: Đổi 1 mảnh Dark Knight sẽ nhận được 2 mảnh Dark Knight
 
*Chú ý:
- Được đổi tối đa 10 lần


 
6. Shop:
 
Shop trang bị
 
Cập nhật Lễ bao:
 
Lễ bao Đá Dragon Sky G36: 120KC. Mở ra nhận ngẫu nhiên: Đá Dragon Sky G36 *1, Đá Dragon Sky G36 *2, Đá Dragon Sky G36 *3
 
Giảm giá 50%:
 
Lựu Đạn April
Lựu Đạn Flash April
Platinum AK47
AK Gaming
Phoenix QBZ03 Lv.4
Phoenix D.E Lv.4
P90 HPL Lv.9
STRIKER HPL Lv.9
Lễ bao đá Phoenix QBZ03
Lễ bao đá Phoenix D.E
Lễ bao đá P90 HPL
Lễ bao đá STRIKER HPL
 
7. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 30KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Đăng nhập ngày 12/12:
 
Đăng nhập trong ngày 12/12 tặng Lễ bao Đá Dragon Sky G36 *5
 
*Chú ý:
- Duy nhất trong ngày 12/12