Sự kiện

Event 08/10 - 15/10

16/08/2015

Event 08/10 - 15/10
 
1. Nạp bất kỳ:
 
- 08/10 – 24:00, 12/10: Nạp bất kỳ nhận Golden Storm lv4 (v.viễn)
 
- 00:00, 13/10 – 15:00, 15/10): Nạp bất kỳ nhận Storm Knight lv4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
- Nạp bất kỳ đủ 5 ngày nhận thêm Golden Storm lv7 (v.viễn)
 
- Nạp bất kỳ đủ 7 ngày nhận thêm Storm Knight lv7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
- Nạp tích lũy đủ 100KC nhận Thẻ tháng *1
 
- Nạp tích lũy đủ 300KC nhận Thẻ chí tôn Quý *1, Điểm cường hóa *500.000
 
- Nạp tích lũy đủ 700KC nhận Lựu đạn Knight lv9 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
- Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận Lễ bao Đá Dragon DR2 *1, Điểm cường hóa *2.000.000
  Lễ bao Đá Dragon DR2: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *40, Đá Dragon M4A1 *40, Đá Dragon AWP *40, Đá Dragon P90 *40, Đá Striker Dragon *40, Đá Fire Dragon *40, Đá Dragon Gatlin *40, Đá Dragon Super V *40, Đá Dual – Desert Eagle *40
 
- Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận Ngọc tăng xạ trình B *10, Điểm cường hóa *3.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Vòng quay Hero:
 
- Quay vòng quay Hero được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Quay xong mới được hoàn
- Không giới hạn số lượt quay


 
5. Shop:
 
Shop trang bị cập nhật vật phẩm:
 
Cập nhật vật phẩm
- Tôm Cruise lv6 (v.viễn): 200KC
 
【Giảm giá vật phẩm】
- Túi vàng Hifi: Giá gốc 720KC
- Mp3: Giá gốc 240KC
- Tai nghe Hifi: Giá gốc 240KC
- Kính nhạc công: Giá gốc 240KC
- Ghita: Giá gốc 240KC
- Balo Maneki Neko: Giá gốc 1900KC
- Balo Kỷ Hợi: Giá gốc 1500KC
 
*Chú ý:
- Mua mới giảm giá, tặng không giảm giá


 
6. Đăng nhập nhận quà:
 
- Mỗi ngày đăng nhập nhận ngẫu nhiên một trong các vật phẩm sau: 50KC, Demon Abyss lv9 (3 ngày), Dual Dragon Panther lv9 (3 ngày), Dead Knight – Lucky (3 ngày)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần