Sự kiện

Event 08/09 - 15/09

16/08/2015

Event 08/09 - 15/09
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Silver Dragon Super V Lv.9 (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 99KC
- 199KC
- 499KC
- Demon Flame (10 ngày)
- Dual Demon Quantum Lv.9 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. SIÊU ƯU ĐÃI 9/9:
 
Nạp tích lũy đủ 499KC, nhận ngay vũ khí mới:
 
ESPORTS – DUAL PANTHER LV.9 (V.VIỄN)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Nạp 99KC:
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 08/09 nhận Đá Fierce Knight *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 09/09 nhận Đá Punish Knight *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 10/09 nhận Đá Flash Knight *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 11/09 nhận Đá Dead Knight *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 12/09 nhận Đá Holy Knight *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 13/09 nhận Đá Dark Knight *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 14/09 nhận Đá Storm Knight *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 15/09 nhận Đá Holar Knight *70
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
4. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 99KC, nhận Thẻ tháng *1, Nhân vật Vera (9 ngày), Celine (9 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 299KC, nhận thêm ngay 999KC
 
Nạp tích lũy đủ 699KC, nhận Đá Esports – Dual Panther *25, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1499KC, nhận Lễ bao Ngọc B15 *1, Điểm cường hóa *3.000.000
Lễ bao Ngọc B15: Mở ra được chọn 1 trong số các Ngọc sau: Ngọc tăng sát thương B *15, Ngọc tăng xạ trình B *15, Ngọc tăng tính ổn định B *15, Ngọc tăng hộ giáp B *15
 
Nạp tích lũy đủ 2999KC, nhận Đá Demon Flame *100, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
5. X2 thẻ tháng:
 
Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương/ngày thay vì 25 Kim Cương/ngày
 
Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương/ngày như bình thường


 
6. Vòng quay Hero:
 
Quay Vòng quay Hero sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
7. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 50%:
 
- Phoenix QBZ03 Lv.4
 
- Phoenix D.E Lv.4
 
- P90 HPL Lv.9
 
- STRIKER HPL Lv.9
 
- Lễ bao đá Phoenix QBZ03
 
- Lễ bao đá Phoenix D.E
 
- Lễ bao đá P90 HPL
 
- Lễ bao đá STRIKER HPL
 
- MP3
 
- Tai nghe Hifi
 
- Kính nhạc công
 
- Ghita
 
8. Đăng nhập:
 
Mỗi ngày đăng nhập nhận ngẫu nhiên một trong số các vật phẩm sau:
- 9KC
- 19KC
- 99KC
- Mũ Flame Dragon (3 ngày)
- Giáp Flame Dragon (3 ngày)
- Giầy Flame Dragon (3 ngày)
- Điểm cường hóa *99.999
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần