Sự kiện

Event 08/06 - 15/06

16/08/2015

Event 08/06 - 15/06
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Demon Abyss (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Demon Chasing (10 ngày)
- Esports-Cavalry Lv.M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Đá Silver Dragon Super V *10
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Silver Dragon Super V Lv.7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, tặng thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau được tặng thêm phần thưởng:
- Đăng nhập đủ 2 ngày tặng thêm 150KC
- Đăng nhập đủ 3 ngày tặng thêm 250KC
- Đăng nhập đủ 4 ngày tặng thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, tặng Đá Dragon Sky G36 *30, Quay quân trang trung x10 được hoàn kim cương (tối đa 1 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, tặng Esports – Rainbow Lv.M (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, tặng Đá Xẻng VIP *50, Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, tặng Đá Demon Flame *100, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. X2 mảnh ghép:
 
Trong thời gian sự kiện, đổi mảnh ghép được x2 phần thưởng
Ví dụ: Đổi 1 mảnh Dark Knight sẽ nhận được 2 mảnh Dark Knight
 
*Chú ý:
- Được đổi tối đa 10 lần


 
5. Vòng quay Siêu VIP:
 
Quay Vòng quay Siêu VIP sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Cập nhật:
- Fire Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Blood Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Dragon Bow Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Dragon Gatlin Gun Lv.4 (v.viễn): 333KC
 
Giảm giá:
- Lựu đạn bánh chưng
- Lễ bao đá Fire Dragon: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Blood Dragon: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon Bow: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon P90: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon Gatlin Gun: Giá gốc 2368KC
 
7. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 30KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần