Sự kiện

Event 08/01 - 14/01

16/08/2015

Event 08/01 – 14/01
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 08/01 - 14/01
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Dark Knight level 4 (v.viễn) và thẻ tuần*1
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp tích lũy
 
Nạp tích lũy đủ 50KC ( 50.000VNĐ) nhận ngay Dragon M16A4 level 4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 100KC ( 100.000VNĐ) nhận ngẫu nhiên 12-18 đá Dark Knight và 500.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 300KC ( 300.000VNĐ) nhận ngay ngọc Tăng Sát Thương B*1 (v.viễn) và combo giáp 8 ( 7 ngày) gồm Mũ Flame Dragon ( 7 ngày), Giáp Flame Dragon ( 7 ngày), Giầy Flame Dragon ( 7 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận thêm ngay 2000KC
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận ngẫu nhiên 18-26 đá Dragon M16A4 và 1.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ) nhận thêm ngay 5000KC
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ) nhận ngay Silver Dragon Super V level 9 (v.viễn) và 2.000.000 điểm cường hóa
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
3. Ưu đãi vòng quay Hero
 
Hoàn 30% KC khi quay vòng quay Hero
 
Chú ý
Không giới hạn số lượt quay trong ngày
Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
 
4. Nâng cấp Dragon M16A4
Trong thời gian sự kiện, nâng cấp Dragon M16A4 nhận ngay phần thưởng:
 
Nâng cấp lên cấp M (sáng 1) tặng 5 đá Dragon M16A4
Nâng cấp lên cấp M36 (sáng 2) tặng 10 đá Dragon M16A4
Nâng cấp lên cấp M37 (sáng 3) tặng 15 đá Dragon M16A4
Nâng cấp lên cấp M38 ( sáng 4) tặng ngay ngọc Tăng Sát Thương B (v.viễn)
 
 
5. Shop chí tôn:
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được): 
Lễ bao Dragon Bow ( 3 đá): 333KC ( mua tối đa 3 lần)
Lễ bao Xẻng VIP ( 3 đá): 333KC ( mua tối đa 3 lần)
 
6. Shop: 
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được):
Giảm giá 50% lễ bao Dragon M16A4: 300KC ( giá gốc 600KC), mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Dragon M16A4*3
+ đá Dragon M16A4*4
+ đá Dragon M16A4*5
 
Giảm giá 50% lễ bao đá STRIKER HPL ( 3 đá): 300KC ( giá gốc 600KC)
Giảm giá 50% lễ bao đá P90 HPL ( 3 đá): 300KC ( giá gốc 600KC)
Giảm giá 50% STRIKER HPL level 9 (v.viễn): 1500KC ( giá gốc 3000KC)
Giảm giá 50% P90 HPL level 9 (v.viễn): 1500KC ( giá gốc 3000KC)
Giảm giá 50% Lựu Đạn April (v.viễn): 500KC ( giá gốc 1000KC)
Giảm giá 50% Lựu Đạn Flash April (v.viễn): 500KC ( giá gốc 1000KC)
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được):
Spring Bat (v.viễn) : 1400KC
Spring Slayer (v.viễn) : 1180KC
Winter Axe (v.viễn) : 680KC
 
Chú ý:
Đã sở hữu vật phẩm sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Chỉ giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
 
 
7. Đấu Rank
Hoàn thành 3 trận đấu Rank nhận ngay băng đạn riffle ( 1 ngày)
Hoàn thành 5 trận đấu Rank nhận ngay 10KC
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Đăng nhập nhận quà
Trong thời gian sự kiện, đăng nhập đủ ngày nhận ngay quà tặng:
Đăng nhập đủ 1 ngày nhận ngay 5 thẻ tiến công
Đăng nhập đủ 2 ngày nhận ngay Lựu Đạn Flash April ( 3 ngày)
Đăng nhập đủ 3 ngày nhận ngay 50.000 điểm cường hóa
Đăng nhập đủ 4 ngày nhận ngay Lựu Đạn April ( 3 ngày)
Đăng nhập đủ 5 ngày nhận ngay 100.000 điểm cường hóa
Đăng nhập đủ 6 ngày nhận ngay Bóng Môi ( 3 ngày)
Đăng nhập cả 7 ngày nhận ngay Dual Nepal level 4 (v.viễn) và 200.000 điểm cường hóa
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần