Sự kiện

Event 07/07 - 14/07

16/08/2015

Event 07/07 - 14/07
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Striker Dragon Lv.5 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Đá Striker Dragon *20
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Lựu đạn Knight *20
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ tháng *1, Dragon Gatlin Gun Lv.5 (v.viễn), Điểm cường hóa *500.000
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận thêm ngay 1000KC, Dragon AK47 Lv.7 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Lễ bao Đá Demon DM3 *1, Kim cương *1500, Điểm cường hóa *2.000.000
Lễ bao Đá Demon DM3: Mở ra được chọn một trong các Đá Demon sau: Đá Demon AK47 *50, Đá Demon Kriss *50, Đá Demon Transformer *50, Đá Dual Demon Monster *50, Đá Demon Sword *50, Đá Demon AWP *50, Đá Demon Bow *50
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Lựu đạn Dragon Lv.M (v.viễn), Điểm cường hóa *5.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Soar Dragon QBZ95 Lv.M (v.viễn), Điểm cường hóa *8.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. X2 thẻ tháng:
 
Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương/ngày thay vì 25 Kim Cương/ngày
 
Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương/ngày như bình thường


 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật Vương miện VIP (v.viễn) vào Vòng quay may mắn
 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 50% item:
- Demon AWP
- Demon Kriss
- Demon Transformer
- Demon AK47
- Demon Sword
- Demon Bow
- Dual Demon Monster
- Lễ bao Dual Demon Monster
- Lễ bao đá Demon Bow
- Lễ bao đá Demon AK47
- Lễ bao Demon Transformer
- Lễ bao Demon Kriss
- Lễ bao Demon AWP
- Lễ bao Demon Sword
 
【Shop chí tôn】
 
Cập nhật item:
- Lễ bao Đá Silver Dragon Super V (3 đá): 333KC (Được mua tối đa 3 lần)
- Lễ bao Đá Xẻng VIP (3 đá): 333KC (Được mua tối đa 3 lần)


 
7. Đấu Rank:
 
Thắng 5 trận rank, nhận Đá Striker Dragon *1, Cánh Trái tim (1 ngày), Điểm cường hóa *50.000
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần