Sự kiện

Event 07/05 - 13/05

16/08/2015

Event 07/05 - 13/05
 
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Flash Knight level 4 (v.viễn), Lựu Đạn April (7 ngày), Lựu Đạn Flash April (7 ngày)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp bất kỳ đủ ngày:
 
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ đủ 3 ngày nhận ngay 10 đá Flash Knight và 200.000 điểm cường hóa
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng
 
3. Nạp đủ trong ngày:
 
Nạp đủ 50KC ngày 07/05  nhận ngay Striker Dragon level 4 (v.viễn)
 
 
Nạp đủ 50KC ngày 08/05 nhận ngay Dragon M4A1 level 4 (v.viễn)
 
 
Nạp đủ 50KC ngày 09/05 nhận ngay Dragon Super V level 4 (v.viễn)
 
 
Nạp đủ 50KC ngày 10/05  nhận ngay Dragon AK47 level 4 (v.viễn)
 
 
Nạp đủ 50KC ngày 11/05  nhận ngay Dragon M16A4 level 4 (v.viễn)
 
 
Nạp đủ 50KC ngày 12/05  nhận ngay Dragon AWP level 4 (v.viễn)
 
 
Nạp đủ 50KC ngày 13/05 nhận ngay Dragon Slayer level 4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
4. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận thêm ngay 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC nhận ngay Golden M82A1 level 7 (v.viễn) và Dual Knife level 4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC nhận ngay Striker Dragon level 7 (v.viễn) và combo giáp 8 (15 ngày) gồm Mũ Flame Dragon (15 ngày), Giáp Flame Dragon (15 ngày), Giầy Flame Dragon (15 ngày)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận thêm ngay 3000KC
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận ngay Silver Dragon Super V level 9 (v.viễn) và 1.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC nhận ngay Xẻng VIP level 9 (v.viễn) và 2.000.000 điểm cường hóa
 
*Chú ý:
 
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
 
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
5. Ưu đãi quân trang Trung:
 
Trong thời gian sự kiện, hoàn 50%KC khi quay quân trang Trung x10
 
Ví dụ: quay quân trang Trung x10 cần 518KC, sau khi quay thành công sẽ hoàn trả 259KC
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay trong ngày
- Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
 
6. X2 lật thẻ PVE:
 
Trong thời gian sự kiện, X2 quà khi lật thẻ PVE
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 3 lần 
 
7. Shop chí tôn:
 
Cập nhật vật phẩm mới (không tặng được):
 
Lễ bao Xẻng VIP (3 đá): 333KC (mua tối đa 3 lần)
 
Lễ bao Dragon AK47 (3 đá): 333KC (mua tối đa 3 lần)
 
8. Shop trang bị:
 
Giảm giá vật phẩm mới (tặng được)
 
Giảm giá 50% lễ bao Demon Kriss: 300KC (giá gốc 600KC)
 
Giảm giá 50% lễ bao Demon Transformer: 300KC (giá gốc 600KC)
 
Giảm giá 50% lễ bao Demon AK47: 300KC (giá gốc 600KC)
 
Giảm giá 50% Demon Kriss level 9 (v.viễn): 1345KC (giá gốc 2690 KC)
 
Giảm giá 50% Demon Transformer level 9 (v.viễn): 1345KC (giá gốc 2690 KC)
 
Giảm giá 50% Demon AK47 level 9 (v.viễn): 1345KC (giá gốc 2690 KC)
 
*Chú ý:
- Đã có súng (cấp độ bất kỳ) sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng súng đó từ người chơi khác
- Chỉ giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
 
 
9. Đấu Rank:
 
Hoàn thành 3 trận đấu Rank nhận ngay đá Evil Knight*1
 
Hoàn thành 5 trận đấu Rank nhận ngay 10KC
 
*Chú ý:
 
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
10. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE Siêu Khó nhận ngay đá Holy Knight*1
 
*Chú ý:
- Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần