Sự kiện

Event 07/04 - 14/04

16/08/2015

Event 07/04 - 14/04
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Demon Flame (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50KC
- 200KC
- 500KC
- Ice MSR (10 ngày)
- Demon Flame Lv.9 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 07/04, nhận Đá Dragon Barrett *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 08/04, nhận Đá Dragon AK47 *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 09/04, nhận Đá Dragon Super V *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 10/04, nhận Đá Dragon AWP *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 11/04, nhận Đá Dragon Slayer *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 12/04, nhận Đá Silver Dragon Super V *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 13/04, nhận Đá Dragon M16A4 *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 14/04, nhận Đá Gold Dragon AK47 *10
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận 400KC, Dual Dragon Viking Lv.4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Lễ bao Đá Knight K3 *1
Lễ bao Đá Knight K3: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Knight sau: Đá Dark Knight *70, Đá Dead Knight *70, Đá Storm Knight *70, Đá Punish Knight *70, Đá Firce Knight *70, Đá Flash Knight *70, Đá Evil Knight *70
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Combo Giáp 8 (15 ngày), Demon Blood Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Soar Dragon QBZ95 Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Lễ bao Đá Demon DM4 *1, Điểm cường hóa *3.000.000
Lễ bao Đá Demon DM4: Mở ra được chọn một trong các Đá Demon sau: Đá Demon AK47 *100, Đá Demon Kriss *100, Đá Demon Transformer *100, Đá Dual Demon Monster *100, Đá Demon Sword *100, Đá Demon AWP *100, Đá Demon Bow *100
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu


 
4. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung X10 hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
5. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 50% Lựu đạn April (v.viễn): Giá gốc 1000KC
 
Giảm giá 50% Lựu Đạn Flash April (v.viễn): Giá gốc 1000KC
 
Giảm giá 50% Platinum AK47 (v.viễn): Giá gốc 2000KC
 
Giảm giá 50% AK Gaming (v.viễn): Giá gốc 1500KC
 
【Shop chí tôn】
 
Ngọc Tăng sát thương C: 100KC (Không giới hạn số lượt mua)
 
6. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC (00:00, 08/04/2020)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần