Sự kiện

Event 06/11 - 12/11

16/08/2015

Event 06/11 –12/11

Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 06/11 - 12/11
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện

 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Storm Knight level 4 (v.viễn) và thẻ tuần*1
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp tích lũy
 
Nạp tích lũy đủ 50KC ( 50.000VNĐ) nhận ngay Dragon M4A1 level 4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 100KC ( 100.000VNĐ) nhận ngẫun hiên 12-18 đá Storm Knight và 500.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 300KC ( 300.000VNĐ) nhận thêm ngay 1000KC
 
Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận ngay ngọc Tăng Sát Thương B*1 và Dragon Bow level 4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận ngay Dragon M16A4 level 7 (v.viễn) và 1.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ) nhận thêm ngay 5000KC
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ) nhận ngay Dragon Slayer level 9 (v.viễn) và 2.000.000 điểm cường hóa
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
3. Ưu đãi quân trang Trung
 
Quay quân trang Trung x10 1 lần nhận ngay Dragon M4A1 level 4 (v.viễn)
Quay quân trang Trung x10 5 lần nhận ngay Dragon M4A1 level 7 (v.viễn)
 
 
Chú ý:
Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Vật phẩm sẽ nhận thẳng trong kho đồ
Vui lòng chú ý số lượng đá thay đổi
 
 
4. Shop Chí Tôn: 
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được):
Ngọc Tăng Sát Thương C: 100KC ( mua tối đa 3 lần)
Lễ bao đá Xẻng VIP ( 3 đá): 333KC ( mua tối đa 3 lần)
Lễ bao đá Dragon Bow ( 3 đá): 333KC ( mua tối đa 3 lần)
Lễ bao đá Lựu Đạn Knight ( 3 đá): 333KC ( mua tối đa 3 lần)
Lễ bao Kim Cương: 300KC ( mua tối đa 3 lần). Mở ra nhận ngẫu nhiên:
450KC 
600KC 
1000KC 
 
 
5. Shop: 
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được):
Giảm giá 50% lễ bao Demon Kriss: 300KC ( giá gốc 600KC)
Giảm giá 50% lễ bao Demon Transformer: 300KC ( giá gốc 600KC)
Giảm giá 50% lễ bao Demon AK47: 300KC ( giá gốc 600KC)
Giảm giá 50% lễ bao Demon Bow: 300KC ( giá gốc 600KC)
Giảm giá 50% lễ bao Dual Demon Monster: 300KC ( giá gốc 600KC)
 
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được): 
Demon Bow level 9 (v.viễn): 2690KC
Dual Demon Monster level 9 (v.viễn): 2690KC
 
Chú ý:
Đã sở hữu vật phẩm sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Chỉ giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
 
6. Đấu Rank
 
Chiến thắng 3 trận đấu Rank Thường nhận ngay đá Ice Katana*1
Chiến thắng 5 trận đấu Rank Thường nhận ngay 10KC
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
7. Online tích lũy:
Online tích lũy đủ 30 phút trong ngày nhận ngay băng đạn SMG ( 1 ngày)
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Đăng nhập nhận quà
 
Trong thời gian sự kiện, đăng nhập đủ ngày nhận ngay quà tặng:
Đăng nhập đủ 1 ngày nhận ngay Demon Transformer level 9 ( 1 ngày)
Đăng nhập đủ 2 ngày nhận ngay 50.000 điểm cường hóa
Đăng nhập đủ 3 ngày nhận ngay Demon Kriss level 9 ( 1 ngày) 
Đăng nhập đủ 4 ngày nhận ngay Bóng Môi ( 3 ngày) 
Đăng nhập đủ 5 ngày nhận ngay 100.000 điểm cường hóa
Đăng nhập đủ 6 ngày nhận ngay Demon AK47 level 9 ( 1 ngày) 
Đăng nhập cả 7 ngày nhận ngay Ice Katana level 4 (v.viễn) và 200.000 điểm cường hóa