Sự kiện

Event 06/10 - 13/10

16/08/2015

Event 06/10 - 13/10
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Phoenix QBZ03 (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50KC
- 100KC
- 1000KC
- Đao Huyễn Quang (10 ngày)
- Demon Plague Lv.M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Siêu ưu đãi 10/10:
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 06/10, nhận Đá Demon Bow *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 07/10, nhận Đá STRIKER HPL *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 08/10, nhận Đá Demon Transformers *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 09/10, nhận Đá Demon Sword *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 10/10, nhận Đá P90 HPL *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 11/10, nhận Đá Demon Kriss *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 12/10, nhận Đá Demon AK47 *100
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 13/10, nhận Đá Demon AWP *100
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ tháng *1, Golden Storm Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận thêm ngay 1000KC
 
Nạp tích lũy đủ 500KC, nhận Demon Laser Lv.9 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Đá Demon Laser *30, Quay quân trang trung x10 được hoàn kim cương (tối đa 1 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Lễ bao Ngọc B15 *1, Danh dự *20.000
- Lễ bao Ngọc B15: Mở ra được chọn 1 trong số các Ngọc sau: Ngọc tăng sát thương B *15, Ngọc tăng xạ trình B *15, Ngọc tăng tính ổn định B *15, Ngọc tăng hộ giáp B *15
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Lựu đạn Dragon *70
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. X2 thẻ tháng:
 
Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương/ngày thay vì 25 Kim Cương/ngày
 
Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương/ngày như bình thường


 
5. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 30KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần