Sự kiện

Event 06/08 - 13/08

16/08/2015

Event 06/08 - 13/08

1. Nạp bất kỳ:

Từ 06/08 - 09/08, nạp bất kỳ nhận ngay Golden Storm lv4 (v.viễn)

Từ 10/08 - 12/08, nạp bất kỳ nhận ngay Storm Knight lv4 (v.viễn)

*Chú ý:
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:

Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận ngay Golden Storm lv7 (v.viễn)

*Chú ý:
- Không tính mua thẻ tháng

3. Nạp đủ ngày:

Nạp đủ 50KC ngày 06/08 nhận ngay Dragon M4A1 level 4 (v.viễn)

Nạp đủ 50KC ngày 07/08 nhận ngay Dragon AWP level 4 (v.viễn)

Nạp đủ 50KC ngày 08/08 nhận ngay Gold Dragon AK47 level 4 (v.viễn)

Nạp đủ 50KC ngày 09/08 nhận ngay Dragon Super V level 4 (v.viễn)

Nạp đủ 50KC ngày 10/08 nhận ngay Dragon M16A4 level 4 (v.viễn)

Nạp đủ 50KC ngày 11/08 nhận ngay Striker Dragon level 4 (v.viễn)

Nạp đủ 50KC ngày 12/08 nhận ngay Dragon AK47 level 4 (v.viễn)

Nạp đủ 50KC ngày 13/08 nhận ngay Silver Dragon Super V level 4 (v.viễn)

*Chú ý:
- Nạp đủ ngày nào nhận quà ngày đó


 
4. Nạp tích lũy:

Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận thêm ngay 400KC

Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận ngay Unicorn AK47 lv7 (v.viễn)

Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận ngẫu nhiên 18-26 đá Dragon Super V, Danh dự *3000

Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận ngay 3000KC

Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận ngay Sát thương B*15, Danh dự *10000

*Chú ý:
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu


 
5. Quân trang trung &lớn:

Quay Quân trang trung & lớn hoàn 50% KC

Ví dụ: quay quân trang Trung x10 cần 518KC, sau khi quay thành công sẽ hoàn trả 259KC

*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
6. Quà lớn:

Hoàn 50% KC khi mua Quà lớn (2368KC)
Đặc biệt, ngày 08/08 mua quà lớn hoàn 88% KC (áp dụng 1 quà lớn)
 
7. Shop:

Shop trang bị

Cập nhật vật phẩm

Giảm giá 50% lễ bao Storm Knight: Giá gốc 200KC, mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- Đá Storm Knight *3
- Đá Storm Knight *5
- Đá Storm Knight *7

Bóng môi
Hoa Valentine
Balo hồng
Bóng trái tim
Romantic M82
Valentine QBZ95
Valentine M82A1
Cupid Bow
Valentine M4A1

Shop chí tôn

Cập nhật vật phẩm

Ngọc Tăng sát thương C: 100KC (Không giới hạn số lượt mua)

8. Online tích lũy:

Online tích lũy đủ 60 phút, tặng Đá New Era SCAR *1, Kim cương *10

*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần

9. Đăng nhập tặng quà:

Mỗi ngày đăng nhập tặng Đá New Era SCAR *1

*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần