Sự kiện

Event 06/05 - 12/05

16/08/2015

Event 06/05 - 12/05
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Gold Dragon AK47 (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50KC
- 200KC
- 500KC
- Demon Blood (10 ngày)
- Dual Dragon Viking Lv.7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 06/05, nhận Đá Dragon AK47 *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 07/05, nhận Đá Dragon Super V *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 08/05, nhận Đá Dragon AWP *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 09/05, nhận Đá Dragon Slayer *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 10/05, nhận Đá Silver Dragon Super V *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 11/05, nhận Đá Dragon M16A4 *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 12/05, nhận Đá Gold Dragon AK47 *10
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Đá Holar Knight *30
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Lễ bao Đá Knight K3 *1
Lễ bao Đá Knight K3: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Knight sau: Đá Dark Knight *70, Đá Dead Knight *70, Đá Storm Knight *70, Đá Punish Knight *70, Đá Firce Knight *70, Đá Flash Knight *70, Đá Evil Knight *70
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Demon Blood Lv.9 (v.viễn), Quay quân trang trung x10 được hoàn 100%KC (tối đa 2 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Lễ bao Đá Demon DM3 *1, Điểm cường hóa *3.000.000
Lễ bao Đá Demon DM3: Mở ra được chọn một trong các Đá Demon sau: Đá Demon AK47 *50, Đá Demon Kriss *50, Đá Demon Transformer *50, Đá Dual Demon Monster *50, Đá Demon Sword *50, Đá Demon AWP *50, Đá Demon Bow *50
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận thêm ngay 3000KC
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Lễ bao Đá Knight K3, Lễ bao Đá Demon DM3: Trang bị - Vào kho – Khác
- Nhận lễ bao phải mở ngay


 
4. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung X10 hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Được hoàn tối đa 3 lần


 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật vũ khí Demon Blood Lv.9 (v.viễn) vào vòng quay may mắn
 
6. X2 lật thẻ:
 
Trong thời gian sự kiện, lật thẻ PVE được X2 phần thưởng
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- X2 phần thưởng tối đa 3 lần/ngày


 
7. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 50%: (tặng không giảm)
 
- Nhân vật Julie (v.viễn): Giá gốc 7500KC
- Nhân vật Sophie (v.viễn): Giá gốc 7500KC
- Nhân vật Bích Boo (v.viễn): Giá gốc 10000KC
- Nhân vật Ly Ly (v.viễn): Giá gốc 10000KC
- Mũ Khỉ: Giá gốc 240KC
- Balo Khỉ: Giá gốc 240KC
- Đuôi Khỉ: Giá gốc 240KC
- Khăn Khỉ: Giá gốc 240KC


 
8. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 10KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần