Sự kiện

Event 06/04 - 13/04

16/08/2015

Event 06/04 - 13/04
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Holar Knight (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Fierce Dragon FAMAS Lv.4 (v.viễn)
- STRIKER HPL Lv.M36 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 06/04, nhận Đá Dragon Slayer *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 07/04, nhận Đá Dragon AK47 *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 08/04, nhận Đá Dragon AWP *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 09/04, nhận Đá Dragon M16A4 *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 10/04, nhận Đá Dragon Super V *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 11/04, nhận Đá Gold Dragon AK47 *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 12/04, nhận Đá Silver Dragon Super V *50
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 13/04, nhận Đá Dragon Barrett *70
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
- Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
- Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
- Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Demon Abyss Lv.M36 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Dual Dragon Thorn Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Lễ bao Ngọc B15 *1, Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Fujisaki Yukino (v.viễn), Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. X2 lật thẻ PVE:
 
Trong thời gian sự kiện, lật thẻ PVE được X2 phần thưởng
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- X2 phần thưởng tối đa 3 lần/ngày


 
5. Quà lớn:
 
Mua quà lớn sẽ được hoàn 50%KC đã mua
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng cho gói quà lớn 2368KC


6. Shop:
 
Shop trang bị
 
Giảm giá 70%:
- Demon AWP
- Demon Kriss
- Demon Transformer
- Demon AK47
- Demon Sword
- Demon Bow
- Dual Demon Monster
- Lễ bao Dual Demon Monster
- Lễ bao đá Demon Bow
- Lễ bao đá Demon AK47
- Lễ bao Demon Transformer
- Lễ bao Demon AWP
- Lễ bao Demon Kriss
- Lễ bao Demon Sword
 
Shop chí tôn
 
Cập nhật:
- Lễ bao Chí tôn
 
7. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC (00:00, 07/04/2021)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần