Sự kiện

Event 05/11 - 12/11

16/08/2015

 Event 05/11 - 12/11 (05/11 - 15:00, 12/11)
 
1. Nạp bất kỳ:
 
- Nạp bất kỳ nhận Dead Knight Lv.4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
- Đã có vũ khí sẽ chuyển thành 4 đá


 
2. Nạp đủ ngày:
 
- Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Dead Knight Lv.7 (v.viễn)
 
- Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận 50KC, Thẻ tuần *1, Danh dự *1.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
- Đã có vũ khí sẽ chuyển thành 18 đá
 
3. Nạp trong ngày:
 
- Nạp đủ 50KC ngày 05/11 nhận ngay Dragon M16A4 Lv.4 (v.viễn)
 
- Nạp đủ 50KC ngày 06/11 nhận ngay Dragon AK47 Lv.4 (v.viễn)
 
- Nạp đủ 50KC ngày 07/11 nhận ngay Dragon Super V Lv.4 (v.viễn)
 
- Nạp đủ 50KC ngày 08/11 nhận ngay Dragon AWP Lv.4 (v.viễn)
 
- Nạp đủ 50KC ngày 09/11 nhận ngay Gold Dragon AK47 Lv.4 (v.viễn)
 
- Nạp đủ 50KC ngày 10/11 nhận ngay Striker Dragon Lv.4 (v.viễn)
 
- Nạp đủ 50KC ngày 11/11 nhận ngay Silver Dragon Super V Lv.4 (v.viễn)
 
- Nạp đủ 50KC ngày 12/11 nhận ngay Phoenix QBZ03 Lv.4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu
- Đã có vũ khí sẽ chuyển thành 4 đá


 
4. Nạp tích lũy:
 
- Nạp tích lũy đủ 100KC nhận Thẻ tháng *1
 
- Nạp tích lũy đủ 300KC nhận Thẻ chí tôn Quý *1, Điểm cường hóa *700.000
 
- Nạp tích lũy đủ 700KC nhận Dragon Barrett Lv.7 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
- Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận Lễ bao Dragon 1105B *1, Điểm cường hóa *2.000.000
Lễ bao Dragon 1105B: Mở ra được chọn một trong số các đá Dragon sau: Dragon Barrett *40, Dual Dragon Panther *40, Phoenix QBZ03 *40, Phoenix D.E *60
 
- Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận Lễ bao Demon 1105C *1, Điểm cường hóa *3.000.000
Lễ bao Demon 1105C: Mở ra được chọn một trong số các đá Demon sau: Demon Abyss *40, Demon Flame *25
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
5. X2 thẻ tháng:
 
- Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương / ngày thay vì 25 Kim Cương / ngày
 
- Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương / ngày như bình thường
 
*Chú ý:
- Chỉ được tham gia trong thời gian sự kiện
 
6. Nâng cấp vũ khí:
 
- Trong thời gian sự kiện, nâng cấp Dragon Barrett nhận ngay phần thưởng:
  + Nâng cấp lên cấp M (sáng 1) tặng Đá Dragon Barrett *5
  + Nâng cấp lên cấp M36 (sáng 2) tặng Đá Dragon Barrett *10
  + Nâng cấp lên cấp M37 (sáng 3) tặng Đá Dragon Barrett *15
  + Nâng cấp lên cấp M38 (sáng 4) tặng Ngọc sát thương A*1, Ngọc xạ trình A*1
 
*Chú ý:
- Chỉ được tham gia trong thời gian sự kiện


 
7. Shop:
 
【Shop Trang bị】
 
【Cập nhật vật phẩm】
 
- Lễ bao đá Dragon Barrett: 2368KC. Mua nhận ngay đá Dragon Barrett *20
 
【Giảm giá 50%】
 
- Lễ bao đá Demon Abyss: Giá gốc 600KC
 
- Lễ bao đá Dual Dragon Panther: Giá gốc 600KC
 
- Lễ bao đá Phoenix QBZ03: Giá gốc 300KC
 
- Lễ bao đá Phoenix D.E: Giá gốc 300KC
 
【Shop Chí tôn】
 
【Cập nhật vật phẩm】
 
- Lễ bao Chí tôn: Giá gốc 200KC. Mở ra nhận Combo Giáp 8 (3 ngày), Danh dự *1000


 
8. Đấu Rank:
 
- Thắng 5 trận rank, nhận 10KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
9. Online tích lũy:
 
- Online tích lũy đủ 60 phút, nhận Thẻ tiến công *5, Thẻ hồi sinh *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần