Sự kiện

Event 05/01 - 12/01

16/08/2015

Event 05/01 - 12/01
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Demon Flame (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Demon Plague (9 ngày)
- Demon Abyss Lv.M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp 70KC:
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 05/01 nhận Đá Fierce Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 06/01 nhận Đá Punish Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 07/01 nhận Đá Phantom Knight *50
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 08/01 nhận Đá Dead Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 09/01 nhận Đá Color Knight *50
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 10/01 nhận Đá Dark Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 11/01 nhận Đá Storm Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 12/01 nhận Đá Holar Knight *70
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận Phantom Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC nhận Đá Phantom Knight *50, Quay quân trang trung x10 được hoàn kim cương (tối đa 1 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC nhận Đá Demon Abyss *70, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận Dual Dragon HV Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận Đá Dual Dragon Thorn *100, Điểm cường hóa *3.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật Red Dragon QBZ03 Lv.7


 
5. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 50%:
Demon AWP
Demon Kriss
Demon Transformer
Demon AK47
Demon Sword
Demon Bow
Dual Demon Monster
Lễ bao Dual Demon Monster
Lễ bao đá Demon Bow
Lễ bao đá Demon AK47
Lễ bao Demon Transformer
Lễ bao Demon AWP
Lễ bao Demon Kriss
Lễ bao Demon Sword
 
【Shop chí tôn】
 
Lễ bao Chí tôn:
Gồm Danh dự *1000, Mũ Flame Dragon (3 ngày), Giáp Flame Dragon (3 ngày), Giầy Flame Dragon (3 ngày)


 
6. Online tích lũy:
 
Online tích lũy đủ 30 phút, tặng Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
Online tích lũy đủ 60 phút, tặng Combo Giáp 8 (2 ngày)
 
Online tích lũy đủ 120 phút, tặng 30KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần