Sự kiện

Event 04/09 – 10/09

16/08/2015

Event 04/09 – 10/09
 
Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 04/09 - 10/09
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện.
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Holy Knight level 4 (v.viễn) và Thẻ Tuần*1
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
2. Nạp đủ trong ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp đủ 50KC trong ngày nhận ngay phần thưởng hấp dẫn:
 
Nạp đủ 50KC ngày 4/9 nhận ngay Striker Dragon level 4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC ngày 5/9 nhận ngay Dragon M4A1 level 4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC ngày 6/9 nhận ngay Dragon Super V level 4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC ngày 7/9 nhận ngay Dragon AK47 level 4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC ngày 8/9 nhận ngay Dragon P90 level 4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC ngày 9/9 nhận ngay Dragon AWP level 4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 50KC ngày 10/9 nhận ngay Dragon Slayer level 4 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
3. Nạp tích lũy
• Nạp tích lũy đủ 100KC ( 100.000VNĐ) nhận thêm ngay 400KC
 
• Nạp tích lũy đủ 300KC ( 300.000VNĐ) nhận ngẫu nhiên 18-26 đá Holy Knight và 500.000 điểm cường hóa
 
• Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận ngay Striker Dragon level 7 (v.viễn)
 
• Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận ngay ngọc Tăng Sát Thương A*1
 
• Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ) nhận ngay Striker Dragon level 9 (v.viễn) và 2.000.000 điểm cường hóa
 
• Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ) nhận thêm ngay 5000KC
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
4. Ưu đãi vòng quay Demon
Trong thời gian sự kiện, hoàn 50%KC toàn bộ lượt quay vòng quay Demon
 
Chú ý:
Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
Không giới hạn số lượt quay trong ngày
 
5. Shop
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được):
 
Giảm giá 50% Lễ Bao Dual Demon Monster ( 3 đá): 300KC ( giá gốc 600KC)
Giảm giá 75% lễ bao đá Dark Knight: 50KC ( giá gốc 200KC), mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Dark Knight*3
+ đá Dark Knight*5
+ đá Dark Knight*7
 
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được):
Lễ bao April: 1000KC. Mở ra nhận ngay Lựu Đạn April (v.viễn) và Lựu Đạn Flash April (v.viễn)
Dual Demon Monster level 9 (v.viễn): 2690KC 
MSR Lava level 4 (v.viễn) : 200KC
Destiny Shotgun level 7 (v.viễn) : 500KC
Super UMP45 level 7 (v.viễn) : 300KC
 
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được):
Cool M9 level 9 ( 7 ngày) : 50KC
Cool QBZ95 level 9 ( 3 ngày) : 30KC
Cool SCAR level 9 ( 7 ngày) : 80KC
Cool AWP level 9 ( 7 ngày) : 80KC
Dual Demon Monster level 9 ( 1 ngày) : 50KC
 
Chú ý:
Đã sở hữu vũ khí ( cấp độ bất kỳ) sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Chỉ giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
 
 
6. Hoàn thành nhiệm vụ ( bắt đầu từ 0h ngày 5/9)
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung x1 hoàn 60KC
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
7. Đấu PVE
Hoàn thành 3 trận đấu PVE Siêu Khó nhận ngay đá ACR Apocalypse*1
 
Chú ý
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Đăng nhập nhận quà
Đăng nhập 1 ngày nhận ngay Demon Transformer level 9 ( 1 ngày)
Đăng nhập 2 ngày nhận ngay 50.000 điểm cường hóa
Đăng nhập 3 ngày nhận ngay Demon Kriss level 9 ( 1 ngày) 
Đăng nhập 4 ngày nhận ngay giáp 6 ( 3 ngày) gồm Mũ PASGT-IV ( 3 ngày), Giáp siêu phân tử ( 3 ngày), Giầy linh hoạt ( 3 ngày)
Đăng nhập 5 ngày nhận ngay 10KC
Đăng nhập 6 ngày nhận ngay Demon AK47 level 9 ( 1 ngày)
Đăng nhập cả 7 ngày nhận ngay 20KC và ACR Apocalypse level 4 (v.viễn)