Sự kiện

Event 04/08 - 11/08

16/08/2015

Event 04/08 - 11/08
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Silver Dragon Super V Lv.5 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Thẻ vòng quay may mắn *50
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Silver Dragon Super V *20
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ Tuần *1, Phantom Knight Lv.6 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Thẻ chí tôn Quý *1, Đá Phantom Knight *50
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Lễ bao Đá Demon DM4 *1, Demon Blood Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
Lễ bao Đá Demon DM4: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Demon sau: Đá Demon AK47 *100, Đá Demon Kriss *100, Đá Demon Transformer *100, Đá Dual Demon Monster *100, Đá Demon Sword *100, Đá Demon AWP *100, Đá Demon Bow *100
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Demon Gatlin Gun Lv.M (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận nhân vật Rolla (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung X10 hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lần hoàn


 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật Cánh Trái tim (v.viễn) vào vòng quay may mắn
 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 50%:
 
- Demon AWP
 
- Demon Kriss
 
- Demon Transformer
 
- Demon AK47
 
- Demon Sword
 
- Demon Bow
 
- Dual Demon Monster
 
- Lễ bao Dual Demon Monster
 
- Lễ bao đá Demon Bow
 
- Lễ bao đá Demon AK47
 
- Lễ bao Demon Transformer
 
- Lễ bao Demon Kriss
 
- Lễ bao Demon AWP
 
- Lễ bao Demon Sword


 
【Shop chí tôn】
 
Cập nhật item:
 
- Lễ bao Chí tôn: Giá gốc 200KC. Mở ra nhận Combo Giáp 8 (3 ngày), Danh dự *1000
 
7. Đấu rank:
 
Thắng 5 trận rank, nhận Đá Holar Knight *1, Vương miện VIP (1 ngày), Điểm cường hóa *50.000
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Đăng nhập mỗi ngày:
 
Mỗi ngày đăng nhập nhận KC *5,  Lễ bao Demon Gatlin Gun *1
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần