Sự kiện

Event 04/06 - 11/06

16/08/2015

Event 04/06 - 11/06
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận ngẫu nhiên:
- Đá Dead Knight *2
- Đá Dead Knight *3
- Dead Knight lv4 (v.viễn)
 
Chú ý: 
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 3 ngày, nhận 5 lượt quay may mắn x1 miễn phí
 
Chú ý:
- Chỉ được tham gia 1 lần trong thời gian sự kiện
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 50KC, nhận ngay Dragon Super V lv4 (v.viễn), Điểm cường hóa *100.000
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận vũ khí mới: AK47-Saibo lv9 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận ngay 300KC, Lễ bao Dragon DA (Mở ra được chọn một trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *4, Đá Dragon AWP *4, Đá Dragon M4A1 *4, Đá Dragon Super V *4)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận ngay Lễ bao Dragon DB (Mở ra được chọn một trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *8, Đá Dragon AWP *8, Đá Dragon M4A1 *8, Đá Dragon Super V *8), Điểm cường hóa *500.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận ngay 700KC, Lễ bao Dragon DC (Mở ra được chọn một trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *12, Đá Dragon AWP *12, Đá Dragon M4A1 *12, Đá Dragon Super V *12)
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận ngẫu nhiên 26 - 34 đá Xẻng VIP, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Chú ý: 
- Chỉ được tham gia 1 lần trong thời gian sự kiện
- Không tính mua thẻ tháng


 
4. Shop:
 
Shop trang bị:
 
Giảm giá 50% Lựu đạn Bánh chưng (v.viễn)
 
Giảm giá 50% lễ bao đá Fire Dragon RPK: 300KC (giá gốc 600KC), mở ra nhận
ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- Đá Fire Dragon RPK*2
- Đá Fire Dragon RPK*3
- Đá Fire Dragon RPK*4
 
Giảm giá 50% lễ bao đá Dragon P90: 300KC (giá gốc 600KC), mở ra nhận
ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- Đá Dragon P90*2
- Đá Dragon P90*3
- Đá Dragon P90*4


 
Shop chí tôn
 
Lễ bao Xẻng VIP (3 đá): 333KC (được mua tối đa 3 lần)
 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật vũ khí Dead Knight M vào vòng quay may mắn


 
6. Vòng quay Hero:
 
Giảm giá 50% khi quay vòng quay Hero
 
7. Đấu rank:
 
Đấu Rank thắng 3 trận, nhận 1 lượt quay may mắn x1 miễn phí
 
Đấu Rank thắng 5 trận, nhận 10KC, 1 lượt quay may mắn x1 miễn phí
 
Chú ý: 
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE bất kỳ, nhận 1 lượt quay may mắn x1 miễn phí
 
Chú ý: 
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần