Sự kiện

Event 04/05 - 11/05

16/08/2015

Event 04/05 - 11/05

Mua thẻ nhận chiết khẩu tại đại lý: 096.923.3845 (Zalo)
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Esports - Rainbow (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Fierce Dragon FAMAS Lv.4 (v.viễn)
- P90 HPL Lv.M36 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp 50KC:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 04/05 nhận Đá Fierce Knight *70
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 05/05 nhận Đá Punish Knight *70
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 06/05 nhận Đá Phantom Knight *70
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 07/05 nhận Đá Dead Knight *70
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 08/05 nhận Đá Color Knight *70
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 09/05 nhận Đá Dark Knight *70
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 10/05 nhận Đá Storm Knight *70
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 11/05 nhận Đá Holar Knight *70
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận thêm 100KC, đăng nhập các ngày sau để nhận thêm để nhận thêm phần thưởng:
- Đăng nhập đủ 2 ngày nhận thêm 150KC
- Đăng nhập đủ 3 ngày nhận thêm 250KC
- Đăng nhập đủ 4 ngày nhận thêm 400KC
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Esports – Rainbow Lv.M (v.viễn), Danh dự *2000, Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Dual Dragon Thorn Lv.9 (v.viễn), Danh dự *5000, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá Soar Dragon QBZ95 Silver *40, Danh dự *10000, Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận thêm ngay 3000KC, Danh dự *20000, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Vòng quay Hero:
 
Hoàn 50% KC khi quay Vòng quay Hero
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
5. Quà lớn:
 
Mua quà lớn sẽ được hoàn 50%KC đã mua
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng cho gói quà lớn 2368KC


 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Cập nhật:
- Fire Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Blood Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Dragon Bow Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Dragon Gatlin Gun Lv.4 (v.viễn): 333KC
 
【Shop chí tôn】
 
Cập nhật:
- Lễ bao Chí tôn
 
7. Đấu Rank:
 
Thắng 5 trận rank, nhận 20KC, Điểm cường hóa *100.000
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần