Sự kiện

Event 04/02 - 11/02

16/08/2015

Event 04/02 - 11/02
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Dead Knight Lv.4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, quay quân trang trung x10 được hoàn 100% KC đã quay (tối đa 1 lần)
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận đá Dead Knight *20
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 50KC nhận QBZ95 – Long Phụng
 
Nạp tích lũy đủ 100KC nhận Đá Holar Knight *20
 
Nạp tích lũy đủ 300KC nhận Ngọc tăng sát thương B *1, Điểm cường hóa *500.000
 
Nạp tích lũy đủ 700KC nhận Lễ bao 0402 *1, Điểm cường hóa *1.000.000
Lễ bao 0402: Mở ra được chọn 1 trong các đá sau: Silver Dragon Super V *10, Đá Xẻng VIP *10, Dual Dragon Viking *20, Đá Soar Dragon QBZ95 *10
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận Lựu đạn Dragon Lv.7 (v.viễn), Ngọc sát thương lựu đạn B *2, Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận Đá Demon Blood *70, Ngọc sát thương lựu đạn B *3, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
- Lễ bao 0402: Trang bị - Vào kho – Khác
- Đề nghị nhận lễ bao phải mở ngay, không được để qua ngày khác


 
4. X2 lật thẻ PVE:
 
Trong thời gian sự kiện, lật thẻ PVE được X2 phần thưởng
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- X2 phần thưởng tối đa 3 lần/ngày
 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật vũ khí Dual Dragon Viking Lv.4 (v.viễn) vào vòng quay may mắn


 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
【Cập nhật vật phẩm】
 
Demon Blood Lv.9 (v.viễn): 2690KC
 
Lựu đạn bánh chưng (v.viễn)


 
【Giảm giá vật phẩm】
 
Giảm giá 50% Lựu Đạn April (v.viễn): Giá gốc 1000KC
 
Giảm giá 50% Lựu Đạn Flash April (v.viễn): Giá gốc 1000KC
 
Giảm giá 50% Platinum AK47 (v.viễn): Giá gốc 2000KC
 
Giảm giá 50% AK Gaming (v.viễn): Giá gốc 1500KC
 
【Shop chí tôn】
 
【Cập nhật vật phẩm】
 
Ngọc sát thương lựu đạn C: 100KC (Không giới hạn số lượt mua)
 
7. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung x1 hoàn 60KC
 
*Chú ý:
- Áp dụng từ 00:00, 05/02/2020
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần