Sự kiện

Event 03/11 - 10/11

16/08/2015

Event 03/11 - 10/11
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Demon Transformer Lv.9 (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Demon Laser (10 ngày)
- Dragon Super-V Lv.M
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 03/11 nhận Đá Fierce Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 04/11 nhận Đá Punish Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 05/11 nhận Đá Flash Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 06/11 nhận Đá Dead Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 07/11 nhận Đá Holy Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 08/11 nhận Đá Dark Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 09/11 nhận Đá Storm Knight *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 10/11 nhận Đá Holar Knight *70
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ tháng *1, Holar Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận thêm ngay 1000KC
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Đá Demon Flame *50, Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Dual Dragon HV Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Dual Dragon HV *100, Điểm cường hóa *5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. X2 thẻ tháng:
 
Trong thời gian sự kiện, những người chơi đã mua thẻ tháng sẽ nhận được 50 Kim Cương/ngày thay vì 25 Kim Cương/ngày
 
Sau thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được 25 Kim Cương/ngày như bình thường


 
5. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật nhân vật Chị Đại (v.viễn)


 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 70%:
 
Demon AWP
 
Demon Kriss
 
Demon Transformer
 
Demon AK47
 
Demon Sword
 
Demon Bow
 
Dual Demon Monster
 
Lễ bao Dual Demon Monster
 
Lễ bao đá Demon Bow
 
Lễ bao đá Demon AK47
 
Lễ bao Demon Transformer
 
Lễ bao Demon Kriss
 
Lễ bao Demon AWP
 
Lễ bao Demon Sword


 
7. Đấu rank:
 
Thắng 5 trận rank, nhận 20KC, Điểm cường hóa *100.000
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Online nhận quà:
 
Online tích lũy đủ 30 phút, tặng Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
Online tích lũy đủ 60 phút, tặng Combo Giáp 8 (2 ngày)
 
Online tích lũy đủ 120 phút, tặng 30KC
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần