Sự kiện

Event 03/08 – 10/08

16/08/2015

Event 03/08 – 10/08
1. Reset x2 nạp lần đầu
 
2. Nạp bất kỳ:
Nạp bất kỳ nhận Phantom Knight (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Dead Knight - Lucky (9 ngày)
- Red Dragon QBZ03 Lv.7 (v.viễn)
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp trong ngày:
-Nạp đủ 99KC trong ngày 03/08, nhận Đá Dragon Slayer *70
-Nạp đủ 99KC trong ngày 04/08, nhận Đá Dragon AK47 *70
-Nạp đủ 99KC trong ngày 05/08, nhận Đá Dragon AWP *70
-Nạp đủ 99KC trong ngày 06/08, nhận Đá Dragon M16A4 *70
-Nạp đủ 99KC trong ngày 07/08, nhận Đá Dragon Super V *70 
-Nạp đủ 99KC trong ngày 08/08, nhận Đá Gold Dragon AK47 *70 
-Nạp đủ 99KC trong ngày 09/08, nhận Đá Silver Dragon Super V *70
-Nạp đủ 99KC trong ngày 10/08, nhận Đá Dragon Barrett *70
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
4. Nạp tích lũy:
-Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ tháng *1, New Holy Knight Lv.4 (v.viễn)
-Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận thêm ngay 1000KC
-Nạp tích lũy đủ 700KC nhận Combo Angel: Angel - UMP45 Lv.9 (v.viễn), Angel – M93R Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
-Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Angel – Rapier Lv.9 (v.viễn), Đá Dragon Sky G36 *30, Điểm cường hóa *3.000.000
-Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Demon Flame *100, Điểm cường hóa *5.000.000
 
5. Quà lớn:
Mua quà lớn sẽ được hoàn 50%KC đã mua