Sự kiện

Event 03/03 - 10/03

16/08/2015

Event 03/03 - 10/03
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Demon Flame (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50KC
- 100KC
- 200KC
- Lục Baby Pink (10 ngày)
- Demon Flame Lv.9 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Holy Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Thẻ quay may mắn miễn phí *70
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Lễ bao Đá Knight K2 *1
Lễ bao Đá Knight K2: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Knight sau: Đá Dark Knight *30, Đá Dead Knight *30, Đá Storm Knight *30, Đá Punish Knight *30, Đá Firce Knight *30, Đá Flash Knight *30, Đá Evil Knight *30
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Dual Dragon Viking Lv.6 (v.viễn), Quay vòng quay may mắn x10 được hoàn 100% kim cương (tối đa 30 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận thêm ngay 2000KC
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Soar Dragon QBZ95 Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Lễ bao Đá Demon DM4 *1, Điểm cường hóa *3.000.000
Lễ bao Đá Demon DM4: Mở ra được chọn một trong các Đá Demon sau: Đá Demon AK47 *100, Đá Demon Kriss *100, Đá Demon Transformer *100, Đá Dual Demon Monster *100, Đá Demon Sword *100, Đá Demon AWP *100, Đá Demon Bow *100
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu
- Lễ bao Đá Knight K2, Lễ bao Đá Demon DM4: Trang bị - Vào kho – Khác
- Nhận lễ bao phải mở ngay


 
4. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung X10 sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
5. Quà lớn:
 
Mua quà lớn sẽ được hoàn 50%KC đã mua
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng cho gói quà lớn 2368KC


 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
【Giảm giá 50%】
 
Nhân vật Julie (v.viễn): Giá gốc 7500KC
 
Nhân vật Sophie (v.viễn): Giá gốc 7500KC
 
Nhân vật Bích Boo (v.viễn): Giá gốc 10000KC
 
Nhân vật Ly Ly (v.viễn): Giá gốc 10000KC
 
Mũ học sinh (v.viễn)

Khăn đỏ (v.viễn)
 
Bài kiểm tra (v.viễn)

3 tốt (v.viễn)
 
【Shop chí tôn】

【Cập nhật vật phẩm】
 
Ngọc Tăng sát thương C: 100KC (Không giới hạn số lượt mua)


 
7. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 10KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
8. Đăng nhập nhận quà:
 
Đăng nhập mỗi ngày nhận nhân vật Vera (3 ngày), Celine (3 ngày)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần