Sự kiện

Event 02/07 - 09/07

16/08/2015

Event 02/07 - 09/07
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ tặng XẺNG 2K1 lv9 (v.viễn) 
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
 
2. Nạp đủ ngày:
     
Nạp đủ 3 ngày tặng Storm Knight lv4 (v.viễn)
 
Nạp đủ 5 ngày tặng Đá Storm Knight *10
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, tặng ngay Combo Tây Du Ký bao gồm:
- AUG - Ngưu Ma Vương
- QBZ95 - Tôn Ngộ Không
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, tặng Lễ bao Dragon DC (Mở ra được chọn một trong số các đá Dragon sau: Đá Dragon AK47 *12, Đá Dragon AWP *12, Đá Dragon M4A1 *12, Đá Dragon Super V *12), Mua 1 item trong Quà lớn giảm 75%
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, tặng ngay thêm 800KC, Lựu Đạn Knight level 7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, tặng ngay Silver Dragon Super V level 7 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, tặng thêm 3000KC
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
 
4. Shop:
 
a. Shop trang bị
 
Giảm giá 50% lễ bao đá Storm Knight: 100KC (giá gốc 200KC), mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- đá Storm Knight*3 
- đá Storm Knight*5
- đá Storm Knight*7
 
Giảm giá 50% Lựu Đạn April (v.viễn): Giá gốc 1000KC
Giảm giá 50% Lựu Đạn Flash April (v.viễn): Giá gốc 1000KC
Giảm giá 50% Platinum AK47 (v.viễn): Giá gốc 2000KC
Giảm giá 50% AK Gaming (v.viễn): Giá gốc 1500KC
 
b. Shop chí tôn
 
Cập nhật Balo Maneki Neko (v.viễn): 950KC
 
Cập nhật Balo Kỷ Hợi (v.viễn): 750KC
 
Cập nhật Lựu Đạn Kỷ Hợi (v.viễn): 500KC
 
5. Quà lớn:
 
Giảm 50% khi mua các gói quà lớn
 
6. Quân trang:
 
Cập nhật các vũ khí sau vào Quân trang trung và lớn:
- Silver Dragon Super V
- Silver Dragon Super V - Ⅶ
- Đá Silver Dragon Super V
 - Phoenix QBZ03
- Phoenix QBZ03-ⅤII
- Đá Phoenix QBZ03
- Phoenix D.E
- Phoenix D.E – VII
- Đá Phoenix D.E
- Đá Dual Dragon Panther
 
7. Online tích lũy:
 
Online tích lũy đủ 30 phút, tặng Thẻ hồi sinh *5 
 
Online tích lũy đủ 60 phút, tặng 10KC, Đá Thompson *1
 
8. Đăng nhập tặng quà:
 
Đăng nhập đủ 1 ngày, tặng Giáp siêu phân tử (7 ngày) 
 
Đăng nhập đủ 2 ngày, tặng Dead Knight lv9 (1 ngày)
 
Đăng nhập đủ 3 ngày, tặng Mũ PASGT-IV (5 ngày)
 
Đăng nhập đủ 4 ngày, tặng Dead Knight lv9 (1 ngày)
 
Đăng nhập đủ 5 ngày, tặng Giày linh hoạt (3 ngày)
 
Đăng nhập đủ 6 ngày, tặng Dead Knight lv9 (1 ngày)
 
Đăng nhập đủ 7 ngày, tặng Lựu đạn Firefall (1 ngày), Lựu đạn Flash-Firefall (1 ngày)