Sự kiện

Event 02/06 - 09/06

16/08/2015

Event 02/06 - 09/06
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Kẹo hồ lô (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50KC
- 200KC
- 500KC
- MSR-Lava (10 ngày)
- Phantom Knight Lv.7 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp 50KC:
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 02/06, nhận Đá Dragon Barrett *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 03/06, nhận Đá Dragon AK47 *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 04/06, nhận Đá Dragon Super V *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 05/06, nhận Đá Dragon AWP *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 06/06, nhận Đá Dragon Slayer *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 07/06, nhận Đá Silver Dragon Super V *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 08/06, nhận Đá Dragon M16A4 *10
 
Nạp đủ 50KC trong ngày 09/06, nhận Đá Gold Dragon AK47 *10
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ tuần *1, Dual Dragon Viking Lv.4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Lễ bao Đá Knight K3 *1
Lễ bao Đá Knight K3: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Knight sau: Đá Dark Knight *70, Đá Dead Knight *70, Đá Storm Knight *70, Đá Punish Knight *70, Đá Firce Knight *70, Đá Flash Knight *70, Đá Evil Knight *70
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Lễ bao Đá Demon DM3 *1, Điểm cường hóa *1.000.000
Lễ bao Đá Demon DM3: Mở ra được chọn một trong các Đá Demon sau: Đá Demon AK47 *50, Đá Demon Kriss *50, Đá Demon Transformer *50, Đá Dual Demon Monster *50, Đá Demon Sword *50, Đá Demon AWP *50, Đá Demon Bow *50
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Lễ bao 3112 *1, Điểm cường hóa *2.000.000
Lễ bao Đá 3112: Mở ra được chọn 1 trong số các đá Dragon sau: Đá Silver Dragon Super V *20, Đá Soar Dragon QBZ95 *20, Đá Dual Dragon Viking *40, Đá Dragon AK47 *40, Đá Dragon M4A1 *40, Đá Dragon AWP *40, Đá Dragon P90 *40, Đá Striker Dragon *40, Đá Fire Dragon *40, Đá Dragon Gatlin *40, Đá Dragon Super V *40, Đá Dual – Desert Eagle *40
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Lễ bao Đá Demon DM4 *1, Điểm cường hóa *3.000.000
Lễ bao Đá Demon DM4: Mở ra được chọn một trong các Đá Demon sau: Đá Demon AK47 *100, Đá Demon Kriss *100, Đá Demon Transformer *100, Đá Dual Demon Monster *100, Đá Demon Sword *100, Đá Demon AWP *100, Đá Demon Bow *100
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung X10 hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lần hoàn


 
5. Vòng quay Demon:
 
Quay Vòng quay Demon sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
6. Shop:
 
Shop trang bị:
 
Giảm giá 50%:
+ Dual Dragon Panther
+ Demon Flame
+ Demon Abyss
+ Demon AWP
+ Demon Kriss
+ Demon Transformer
+ Demon AK47
+ Demon Sword
+ Demon Bow
+ Dual Demon Monster
+ Demon Blood
+ Lễ bao Dual Dragon Panther
+ Lễ bao Dual Demon Monster
+ Lễ bao đá Demon Bow
+ Lễ bao đá Demon AK47
+ Lễ bao Demon Transformer
+ Lễ bao Demon Kriss
+ Lễ bao Demon AWP
+ Lễ bao Demon Sword


 
7. Đấu PVE:
 
- Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 10KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần