Sự kiện

Event 02/04 - 08/04

16/08/2015

Event 02/04 – 08/04

Xin chào các xạ thủ
 
Chúng tôi xin gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chuỗi sự kiện tuần này 02/04 - 08/04
*Lưu ý: sự kiện sẽ bắt đầu khuyến mãi sau thời gian cập nhật sự kiện
 
1. Nạp bất kỳ
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ nhận ngay Golden Storm level 4 (v.viễn) và combo 2 nhân vật Tèo Em ( 7 ngày), Tí Ca ( 7 ngày)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
2. Nạp bât kỳ đủ ngày
Trong thời gian sự kiện, nạp bất kỳ đủ 3 ngày nhận ngay Ice MP5N level 7 (v.viễn)
 
Chú ý
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng
 
 
3. Nạp tích lũy
 
Nạp tích lũy đủ 50KC ( 50.000VNĐ) nhận ngay Dragon AWP level 4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 100KC ( 100.000VNĐ) nhận ngay Ice Barrett M107 level 7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC ( 300.000VNĐ) nhận ngay Golden Storm level 7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC (700.000VNĐ) nhận thêm ngay 2000KC
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC (1.500.000VNĐ) nhận ngẫu nhiên 26-34 đá Dragon AWP và 1.000.000 điểm cường hóa
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC (3.000.000VNĐ) nhận ngay Demon AWP level M (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 5000KC (5.000.000VNĐ) nhận ngay Gold Dragon AK47 level M (v.viễn)
 
Chú ý:
Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
Không tính thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
 
4. Ưu đãi vòng quay Hero
Hoàn 50% KC khi quay vòng quay Hero
 
Chú ý
Không giới hạn số lượt quay trong ngày
Chỉ áp dụng trong thời gian sự kiện
 
5. Ưu đãi quà lớn
Hoàn 50% KC khi mua lễ bao quà lớn
 
Chú ý: 
Áp dụng cho toàn bộ các gói quà lớn
Mỗi gói chỉ mua được 1 lần duy nhất. Đã có quà lớn sẽ không thể mua thêm
Chỉ hoàn khi mua, tặng không được hoàn
 
 
6. Shop chí tôn:
 
Cập nhật vật phẩm mới ( không tặng được): 
Lễ bao Dragon AWP ( 3 đá): 333KC ( mua tối đa 3 lần)
Lễ bao Dragon Xẻng VIP ( 3 đá): 333KC ( mua tối đa 3 lần)
 
7. Shop: 
 
Giảm giá vật phẩm mới ( tặng được):
Giảm giá 50% lễ bao đá Fire Dragon RPK: 300KC ( giá gốc 600KC), mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
+ đá Fire Dragon RPK*2
+ đá Fire Dragon RPK*3
+ đá Fire Dragon RPK*4
 
Giảm giá 50% Mũ Khủng Long: 750KC ( giá gốc 1500KC)
Giảm giá 50% Balo Khủng Long: 500KC ( giá gốc 1000KC)
Giảm giá 50% Đuôi Khủng Long: 1000KC ( giá gốc 2000KC)
Giảm giá 50% Combo 3 đồ Khủng Long: 1500KC ( giá gốc 3000KC)
Giảm giá 50%  Lục Khủng Long : 3500KC ( giá gốc 7000KC)
 
Cập nhật vật phẩm mới ( tặng được):
Fire Dragon RPK level 4 (v.viễn) : 333KC
Fire Katana level 9 (v.viễn): 5000KC
 
Chú ý:
Đã sở hữu vật phẩm sẽ không thể mua hoặc nhận được quà tặng từ người chơi khác
Chỉ giảm giá khi mua, tặng bạn bè giá gốc
 
 
8. Hoàn thành nhiệm vụ ( bắt đầu từ 0h ngày 03/04)
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung x1 hoàn 60KC
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
9. Đấu PVE
Hoàn thành 3 trận PVE Siêu Khó nhận ngay đá Evil Knight*1
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần
 
10. Đấu Rank
Hoàn thành 3 trận đấu Rank nhận ngay combo giáp 6 (1 ngày) gồm Mũ PASGT-IV ( 1 ngày), Giáp siêu phân tử ( 1 ngày), Giầy linh hoạt ( 1 ngày)
 
Hoàn thành 5 trận đấu Rank nhận ngay 10KC
 
Chú ý:
Sự kiện mỗi ngày được tham gia 1 lần