Sự kiện

Event 02/03 - 09/03

16/08/2015

Event 02/03 - 09/03
 
1. Reset X2 nạp lần đầu
 
2. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Demon Abyss (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Demon Blood (9 ngày)
- Demon Plague Lv.M36 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 02/03, nhận Đá Dragon Slayer *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 03/03, nhận Đá Dragon AK47 *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 04/03, nhận Đá Dragon AWP *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 05/03, nhận Đá Dragon M16A4 *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 06/03, nhận Đá Dragon Super V *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 07/03, nhận Đá Gold Dragon AK47 *70
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 08/03, nhận Đá Silver Dragon Super V *50
 
Nạp đủ 99KC trong ngày 09/03, nhận Đá Dragon Barrett *70
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Soar Dragon QBZ95 Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Demon Flame Lv.9 (v.viễn), Quay quân trang trung x10 được hoàn kim cương (tối đa 1 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận 1000KC, Fierce Dragon FAMAS Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá Red Dragon QBZ03 *50, Điểm cường hóa *5.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Lễ bao Ngọc B15 *1, Danh dự *20.000, Điểm cường hóa *8.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
5. X2 lật thẻ PVE:
 
Trong thời gian sự kiện, lật thẻ PVE được X2 phần thưởng
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- X2 phần thưởng tối đa 3 lần/ngày


 
6. Quà lớn:
 
Mua quà lớn sẽ được hoàn 50%KC đã mua
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng cho gói quà lớn 2368KC


 
7. Shop:
 
Shop trang bị
 
Cập nhật item:
- Fire Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Blood Dragon Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Dragon Bow Lv.4 (v.viễn): 333KC
- Dragon Gatlin Gun Lv.4 (v.viễn): 333KC
 
Giảm 70%:
- Lễ bao đá Fire Dragon: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Blood Dragon: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon Bow: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon P90: Giá gốc 2368KC
- Lễ bao đá Dragon Gatlin Gun: Giá gốc 2368KC


 
8. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 30KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần