Sự kiện

Event 02/02 - 09/02

16/08/2015

Event 02/02 - 09/02
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Demon Flame (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Demon Plague (9 ngày)
- Demon Laser Lv.M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Đá Demon Kriss *20
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Demon AK47 *20
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Silver Dragon Super V Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Demon Flame Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Dragon Sky G36 Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá lựu đạn Dragon *50, Điểm cường hóa *5.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận 3000KC, Điểm cường hóa *10.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung X10 hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lần hoàn


 
5. Vòng quay Demon:
 
Quay Vòng quay Demon sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
6. Shop:
 
Shop trang bị
 
Giảm giá 70%:
Demon AWP
Demon Kriss
Demon Transformer
Demon AK47
Demon Sword
Demon Bow
Dual Demon Monster
Lễ bao Dual Demon Monster
Lễ bao đá Demon Bow
Lễ bao đá Demon AK47
Lễ bao Demon Transformer
Lễ bao Demon AWP
Lễ bao Demon Kriss
Lễ bao Demon Sword
 
Shop chí tôn
 
Cập nhật:
Lễ bao Chí tôn
 
7. Nhiệm vụ hàng ngày:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC (00:00, 03/02/2020)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần