Sự kiện

Event 01/12 - 08/12

16/08/2015

Event 01/12 - 08/12
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Color Knight Lv.9 (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Dual Dragon Panther (9 ngày)
- Lựu đạn Dragon Lv.M (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Color Knight Lv.4 (v.viễn)
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Color Knight *10
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ tháng *1, Color Knight Lv.4 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận thêm ngay 1000KC
 
Nạp tích lũy đủ 500KC, nhận Esports-Mechanic Core Lv.9
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Đá Esports-Mechanic Core *50, Danh dự *5.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Soar Dragon QBZ95 Lv.9 (v.viễn), Danh dự *10.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận nhận Đá Soar Dragon QBZ95 *70, Danh dự *20.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung X10 hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lần hoàn


 
5. Vòng quay Hero:
 
Quay Vòng quay Hero sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay
 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 50%:
- Demon AWP
- Demon Kriss
- Demon Transformer
- Demon AK47
- Demon Sword
- Demon Bow
- Dual Demon Monster
- Lễ bao Dual Demon Monster
- Lễ bao đá Demon Bow
- Lễ bao đá Demon AK47
- Lễ bao Demon Transformer
- Lễ bao Demon AWP
- Lễ bao Demon Kriss
- Lễ bao Demon Sword
 
【Shop chí tôn】
 
Lễ bao Chí tôn:
- Gồm Danh dự *1000, Mũ Flame Dragon (3 ngày), Giáp Flame Dragon (3 ngày), Giầy Flame Dragon (3 ngày)


 
7. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC (00:00, 02/12/2020)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần