Sự kiện

Event 01/10 - 07/10

16/08/2015

Event 01/10 - 07/10

1. Nạp bất kỳ:

- Nạp bất kỳ nhận Punish Knight lv4 (v.viễn)

*Chú ý:
- Chỉ được tham gia 1 lần trong thời gian sự kiện
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:

- Nạp bất kỳ đủ 3 ngày nhận thêm Evil Knight lv4 (v.viễn)

- Nạp bất kỳ đủ 5 ngày nhận thêm Punish Knight lv7 (v.viễn)

*Chú ý:
- Chỉ được tham gia 1 lần trong thời gian sự kiện
- Không tính mua thẻ tháng

3. Nạp 50KC:

- Nạp đủ 50KC ngày 01/10 nhận ngay Dragon M16A4 level 4 (v.viễn)
- Nạp đủ 50KC ngày 02/10 nhận ngay Dragon AK47 level 4 (v.viễn)
- Nạp đủ 50KC ngày 03/10 nhận ngay Silver Dragon Super V level 4 (v.viễn)
- Nạp đủ 50KC ngày 04/10 nhận ngay Dragon AWP level 4 (v.viễn)
- Nạp đủ 50KC ngày 05/10 nhận ngay Gold Dragon AK47 level 4 (v.viễn)
- Nạp đủ 50KC ngày 06/10 nhận ngay Dragon Super V level 4 (v.viễn)
- Nạp đủ 50KC ngày 07/10 nhận ngay Phoenix QBZ03 level 4 (v.viễn)

*Chú ý:
- Chỉ được tham gia 1 lần trong thời gian sự kiện
- Không tính mua thẻ tháng và X2 nạp lần đầu


 
4. Nạp tích lũy:

- Nạp tích lũy đủ 100KC nhận Dead Knight – Lucky lv7 (v.viễn)

- Nạp tích lũy đủ 300KC nhận thêm ngay 1000KC

- Nạp tích lũy đủ 700KC nhận ngẫu nhiên 18 – 26 đá Dead Knight – Lucky, Quay quân trang trung x10 1 lần miễn phí 100%, Combo Giáp 8 (15 ngày)

- Nạp tích lũy đủ 1500KC nhận ngẫu nhiên 26 – 34 đá Dead Knight – Lucky, Ngọc Tăng sát thương B *2, Danh dự *10.000

- Nạp tích lũy đủ 3000KC nhận Xẻng VIP lv9 (v.viễn), Ngọc Tăng sát thương B *3, Điểm cường hóa *5.000.000

*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
5. Giảm 50% Quân trang:

- Quay quân trang trung và lớn hoàn 50% KC đã quay

*Chú ý:
- Quay xong mới được hoàn
- Quân trang trung được hoàn 2 lần
- Quân trang lớn được hoàn 2 lần


 
6. X2 lật thẻ PVE:

- Trong thời gian sự kiện, lật thẻ PVE được X2 phần thưởng

*Chú ý:
- Mỗi ngày được X2 phần thưởng tối đa 3 lần


 
7. Shop:

Shop trang bị:

- Lễ bao Tháng 10: 50KC. Mở ra nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau: 20KC, 50KC, 200KC, Dead Knight – Lucky lv7 (3 ngày), Dual Dragon Panther lv9 (3 ngày), Đá Demon Abyss *20, Điểm cường hóa *500.000

- AUG – Ngưu Ma Vương: 500KC
- QBZ95 – Tôn Ngộ Không: 500KC
- MP5N – Huyễn Quang: 500KC
- Kính Huyễn Quang: 300KC
- Đao Huyễn Quang: 2000KC

Shop chí tôn:

- Lễ bao đá Silver Dragon Super V (3 đá): 333KC
- Lễ bao đá Xẻng VIP (3 đá): 333KC

*Chú ý:
- Shop chí tôn: Được mua tối đa 3 lần trong thời gian sự kiện

8. Đấu rank:

- Thắng 7 trận rank, nhận ngay 15KC, Thẻ hồi sinh *5

*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần

9. Online tích lũy:

- Online tích lũy đủ 60 phút tặng Dead Knight – Lucky lv7 (1 ngày), Combo Giáp 6 (1 ngày)

*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần