Sự kiện

Event 01/09 - 08/09

16/08/2015

Event 01/09 - 08/09
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Soar Dragon QBZ95 Lv.4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận Phoenix QBZ03 Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Đá Lựu đạn Knight *20
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Thẻ tuần *1, Soar Dragon QBZ95 Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Demon Abyss Lv.9 (v.viễn), Quay quân trang trung x10 được hoàn KC (tối đa 1 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Đá Demon Abyss *50, Quay quân trang trung x10 được hoàn KC (tối đa 2 lần), Điểm cường hóa * 2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Demon Gatlin Gun Lv.M (v.viễn), Điểm cường hóa * 3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Demon Gatlin Gun *100, Điểm cường hóa * 5.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
5. Tiêu kim cương:
 
Tiêu tích lũy đủ 1.000KC, nhận Combo Giáp 8 (15 ngày)
 
Tiêu tích lũy đủ 3.000KC, nhận Đá Silver Dragon Super V *30
 
Tiêu tích lũy đủ 5.000KC, nhận Đá Demon Flame *50
 
Tiêu tích lũy đủ 10.000KC, nhận Mặt nạ Dragon VIP 2019 (v.viễn), Cánh Dragon VIP 2019 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Chỉ tính kim cương tiêu tại: Quay quân trang trung và lớn (chỉ tính KC bị trừ đi, không tính KC được hoàn lại), Quà lớn (tặng không tính), mua vật phẩm trong shop (tặng không tính)
- Quay vòng quay không tính


 
6. Vòng quay may mắn:
 
Cập nhật nhân vật Rolla (v.viễn)


 
7. Quà lớn:
 
Mua quà lớn sẽ được hoàn 50%KC đã mua
 
*Chú ý:
- Chỉ áp dụng cho gói quà lớn 2368KC
 
8. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Giảm giá 70%:
- Demon AWP
- Demon Kriss
- Demon Transformer
- Demon AK47
- Demon Sword
- Demon Bow
- Dual Demon Monster
- Lễ bao Dual Demon Monster
- Lễ bao đá Demon Bow
- Lễ bao đá Demon AK47
- Lễ bao Demon Transformer
- Lễ bao Demon Kriss
- Lễ bao Demon AWP
- Lễ bao Demon Sword
 
【Shop chí tôn】
 
Giảm giá 50% các vũ khí trong shop
 
9. Hoàn thành nhiệm vụ:
 
Hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày, quay quân trang trung X1 hoàn 60KC (00:00, 02/09/2020)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần