Sự kiện

Event 01/06 - 08/06

16/08/2015

Event 01/06 - 08/06
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Lục Khủng Long (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 20KC
- 50KC
- 100KC
- Lục Baby Pink (v.viễn)
- STRIKER HPL Lv.M36 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng
 
2. Nạp trong ngày:
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 01/06, nhận Đá Demon Laser *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 02/06, nhận Đá STRIKER HPL *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 03/06, nhận Đá Demon Transformers *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 04/06, nhận Đá Demon Blood *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 05/06, nhận Đá P90 HPL *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 06/06, nhận Đá Demon Kriss *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 07/06, nhận Đá Demon AK47 *70
 
Nạp đủ 70KC trong ngày 08/06, nhận Đá Demon Chasing *70
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Soar Dragon QBZ95 Lv.9 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Dual Demon Quantum Lv.M (v.viễn), Điểm cường hóa *1.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Đá Dual Dragon Viking *50, Điểm cường hóa *3.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Lễ bao ngọc B10 *1, Điểm cường hóa *5.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Soar Dragon QBZ95 Silver *70, Điểm cường hóa *8.000.000
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Vòng quay Demon:
 
Quay Vòng quay Demon sẽ được hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lượt quay


 
5. Shop:
 
Shop trang bị:
 
Giảm giá 50%:
- Demon AWP
- Demon Kriss
- Demon Transformer
- Demon AK47
- Demon Sword
- Demon Bow
- Dual Demon Monster
- Lễ bao Dual Demon Monster
- Lễ bao đá Demon Bow
- Lễ bao đá Demon AK47
- Lễ bao Demon Transformer
- Lễ bao Demon AWP
- Lễ bao Demon Kriss
- Lễ bao Demon Sword
 
Shop chí tôn
 
Cập nhật:
- Lễ bao Chí tôn
 
6. Đấu rank:
 
Thắng 5 trận rank, nhận 20KC, Điểm cường hóa *100.000
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần