Sự kiện

Event 31/08 – 07/09

16/08/2015

Event 31/08 – 07/09 
1.Nạp bất kỳ:
Nạp bất kỳ nhận Lựu đạn Nguyên bảo (3 ngày), ngoài ra còn được nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:
- 50KC
- 100KC
- 500KC
- Đao Huyễn Quang (9 ngày)
- Lục Baby Pink - M (v.viễn)
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng

 
2.Nạp đủ ngày:
Nạp đủ 70KC trong ngày 31/08 nhận Đá Fierce Knight *100
Nạp đủ 70KC trong ngày 01/09 nhận Đá Punish Knight *100
Nạp đủ 70KC trong ngày 02/09 nhận Đá Phantom Knight *100
Nạp đủ 70KC trong ngày 03/09 nhận Đá Dead Knight *100
Nạp đủ 70KC trong ngày 04/09 nhận Đá Color Knight *100
Nạp đủ 70KC trong ngày 05/09 nhận Đá Dark Knight *100
Nạp đủ 70KC trong ngày 06/09 nhận Đá Storm Knight *100
Nạp đủ 70KC trong ngày 07/09 nhận Đá Holar Knight *100
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 

 
3.Nạp tích lũy:
Nạp tích lũy đủ 50KC, nhận Lựu đạn Nguyên bảo (v.viễn)
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Golden Dead – VII (v.viễn)
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận thêm 500KC, Red Dragon QBZ03 Lv.7 (v.viễn)
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận thêm 1000KC, Fierce Dragon FAMAS Lv.7 (v.viễn)
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Đá Red Dragon QBZ03 *80, Danh dự *10.000, Điểm cường hóa *5.000.000
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Fierce Dragon FAMAS *120, Danh dự *20.000, Điểm cường hóa *10.000.000
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
4. X2 mảnh ghép:
Trong thời gian sự kiện, đổi mảnh ghép được x2 phần thưởng
Ví dụ: Đổi 1 mảnh Dark Knight sẽ nhận được 2 mảnh Dark Knight
*Chú ý:
- Được đổi tối đa 10 lần
5.Đấu PVE:
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 30KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần