Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt game Tập Kích trên thiết bị iOS (iPhone, iPad)

16/08/2015

Hướng dẫn cài đặt game Tập Kích trên thiết bị iOS (iPhone, iPad)

Bước 1: Mở trình duyệt Safari trên iPhone, iPad, sau đó truy cập vào đường link: http://tapkich.vn/taigame

Bước 2: Chọn "Tải bản iOS
 

Bước 3: Tại đây:
- Để tải game, chọn "Cài đặt trực tiếp:
- Để xem hướng dẫn tải game, chọn "Hướng dẫn cài đặt"

 

Bước 4: Sau khi chọn "Cài đặt trực tiếp', hãy chọn "Cài đặt"
 

Bước 5: Trong lúc này, hãy chờ iPhone, iPad tải xong game (tải nhanh hay chậm phụ thuộc vào tốc độ mạng, lưu ý nên dùng Wifi)
 Hướng dẫn khắc phục vấn đề: Không thể xác minh ứng dụng

Bước 1: Vào mục "Cài đặt chung" trên iphone, iPad

 

Bước 2: Chọn "Quản lý thiết bị"
 

Bước 3: Chọn "VTC ONLINE JOINT STOCK COMPANY"
             
Lưu ý: Tải xong game mới hiện ra thiết bị này
 

Bước 4: Chọn "Xác minh ứng dụng"
             
Lưu ý: Phải mở mạng mới có thể xác minh được
 

Bước 5: Chọn "Xác minh"