Sự kiện

Event 15/09 - 22/09

16/08/2015

Event 15/09 - 22/09
 
1. Nạp bất kỳ:
 
Nạp bất kỳ nhận Dual Dragon HV Lv.4 (v.viễn)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng


 
2. Nạp đủ ngày:
 
Nạp bất kỳ đủ 5 ngày, nhận đá Dual Dragon HV *10
 
Nạp bất kỳ đủ 7 ngày, nhận Combo giáp 8 (7 ngày)
 
*Chú ý:
- Sự kiện chỉ được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu
 
3. Nạp tích lũy:
 
Nạp tích lũy đủ 100KC, nhận Phantom Knight Lv.7 (v.viễn)
 
Nạp tích lũy đủ 300KC, nhận Dual Dragon Viking Lv.7 (v.viễn), Quay Vòng quay may mắn X10 được hoàn KC (tối đa 10 lần)
 
Nạp tích lũy đủ 700KC, nhận Lễ bao 1509 *1, Điểm cường hóa *1.000.000
Lễ bao 1509: Mở ra được chọn một trong số các đá sau: Đá Dual Demon Quantum *30, Đá Esports-Mechanic Core *30, Đá Demon Chasing *30, Đá Demon Blood *30, Đá Esports – Dual Panther *30, Đá Demon Plague *30
 
Nạp tích lũy đủ 1500KC, nhận Dual Dragon Thorn Lv.9 (v.viễn), Điểm cường hóa *2.000.000
 
Nạp tích lũy đủ 3000KC, nhận Đá Dual Dragon Thorn *50, Điểm cường hóa *3.000.000
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- Không tính mua thẻ tháng và x2 nạp lần đầu


 
4. Quân trang trung:
 
Quay quân trang trung X10 hoàn 50% KC đã quay
 
*Chú ý:
- Không giới hạn số lần hoàn


 
5. X2 lật thẻ PVE:
 
Trong thời gian sự kiện, lật thẻ PVE được X2 phần thưởng
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần
- X2 phần thưởng tối đa 3 lần/ngày


 
6. Shop:
 
【Shop trang bị】
 
Cập nhật item mới: (Duy nhất tuần này - Mua ngay kẻo lỡ)
- Dual Demon Quantum Lv.9 (v.viễn): 2690KC
- Esports-Mechanic Core Lv.9 (v.viễn): 2690KC
- Demon Chasing Lv.9 (v.viễn): 2690KC
- Demon Blood Lv.9 (v.viễn): 2690KC
- Esports – Dual Panther Lv.9 (v.viễn): 2690KC
- Demon Plague Lv.9 (v.viễn): 2690KC
 
【Shop chí tôn】
 
Cập nhật item mới:
- Lễ bao Chí tôn: Giá gốc 200KC. Mở ra nhận Combo Giáp 8 (3 ngày), Danh dự *1000


 
7. Đấu PVE:
 
Hoàn thành 3 trận PVE (Dễ, Thường, Khó) nhận 30KC, Thẻ hồi sinh *5, Thẻ tiến công *5
 
*Chú ý:
- Mỗi ngày được tham gia 1 lần