Tin tức

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ LEADER TẬP KÍCH CAMPUS

16/08/2015

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ LEADER TẬP KÍCH CAMPUS


Tập Kích Esports luôn quan tâm, lắng nghe và có những hỗ trợ thiết thật nhất cho quá trình xây dựng và phát triển các nhóm cộng đồng giải đấu của Tập Kích
Các chính sách hỗ trợ về mặt vận hành, quà tặng, định hướng hoạt động trong quá trình xây dựng và phát triển của CLB luôn là ưu tiên số một của dự án
Tập Kích Campus 2023